Vi skal finde en god løsning

Af Mai-Britt Iversen Pontoppidanstræde 19, 9220 Aalborg Øst og Anna Kirsten Nielsen Sindalvej 9, 9220 Aalborg Øst Socialdemokratiske medlemmer af Aalborg Byråd SAMMENLÆGNINGSRÅD: I den nye kommune skal vi have valgt et sammenlægningsældreråd. Der er kørt en demokratisk proces, og repræsentanterne fra ældrerådene i de fire kommuner, har lavet en indstilling til byrådet. Så bliver der lyttet og talt - politikerne er kommet til - og så går det galt - ved at prøve at være flink overfor en venstrerepræsentant fra Nibe og dermed de mindre kommuner, bliver der draget en forhastet konklusion. Så langt så skidt - men nu har vi socialdemokrater det sådan, at selv om der sker en fejl, som ikke uden skrammer kan rettes op, så må vi jo se at finde andre løsninger. Hvis vi alle fortsætter i den børnehaveterminologi Anette Pedersen nævner i sit læserbrev - så er det for os at sammenligne med, hvis Peter vælter et glas mælk i børnehaven, så er det vigtigere at få tørret mælken op end at finde ud af, hvis skylden er. Hvis der er brug for nogen til at tage skyld, så stiller vi os da gerne til rådighed - bare vi kommer videre og finder en god løsning. Vi har tillid til at rådmanden for ældreområdet kommer tilbage til byrådet med et forslag om sammenlægningsældrerådets sammensætning og størrelse som vores ældreråd i Aalborg bakker op om, og som Sejlflod, Hals og ikke mindst Nibes ældreråd er enige i, så kan vi nemlig komme videre. Socialdemokraterne bakker meget op om demokratiet, og glæder os til at samarbejde med det nye Sammnelægningsældreråd. Der skal jo bruges masser af energi til at få den nye Aalborg kommune i drift fra 1. januar 2007, så vi har faktisk ikke tid til at græde over spildt mælk.