Skolevæsen

Vi skal have Danmarks bedste folkeskole

Af Arne M. Jensen Rolfsgade 16, Brønderslev, gruppeformand, S: BUDGET 2007: I forbindelse med kommunalvalget udsendte Venstre en ”garanti-pjece” til borgerne. Jeg kan kun anbefale, at man finder den frem og ser, hvordan disse løfter hænger sammen med det forslag til budget 2007, der nu er fremlagt. Indrømmet, det er ikke kun et lokalt ansvar, at vi er i en situation, hvor der skal ske besparelser og forringelser på den kommunale service. Partierne bag kommunalreformen, og bag det jerngreb som kommunerne holdes i, har et kæmpe medansvar for, at det er nødvendigt at lave personalereduktioner og serviceforringelser. Den positive udvikling på erhvervs- og bosætningsområderne, som de to kommuner har været inde i, vil også blive bremset kraftigt op med de besparelser, der er på erhvervsservice i Mikael Klitgaards oplæg til budget. Vi skulle tro, at det er et fattigt land, vi lever i, og ikke et land, hvor finansministeren praler af at kunne købe hele verden. Vi synes ikke, at det er godt at være bragt i en situation hvor der fra regeringens side dikteres, at vi lokalt er nødt til at lave nedskæringer på personalet, selvom det eventuelt kan ske ved naturlig afgang. Hænderne vil fortsat mangle i forhold til service overfor borgerne og i forhold til de der er tilbage. Vi synes ikke, at det er godt at lave forringelser, der vender den tunge ende nedad, f. eks. hvor de ældre rammes af stigende madpriser og dårligere aktivitetstilbud. Vi vil gerne være med til at opbygge Danmarks bedste folkeskole - det gør man ikke ved besparelser på undervisningsmaterialer og timetal og forringelser for personale. Hvis vi skal tiltrække borgere og erhvervsvirksomheder skal børnepasning og fritids- og kulturtilbud have en god standard og ikke beskæres. Med de økonomiske realiteter der er for den nye kommunes første budgetår ligger der en svær opgave foran os med at begrænse ”skaderne” så meget som muligt, men med de rammer og begrænsninger i det lokale selvstyre, der er udstukket fra centralt hold, bliver det svært. Vi indgår naturligvis konstruktivt i de budgetdrøftelser, der kommer i de kommende uger, og ser frem til at få afprøvet, om det er et oplæg til forhandling eller et færdigt udspil, der er præsenteret. Det udspil der ligger nu skal justeres på flere vitale punkter, før vi er pa-rate til en aftale.