Vi skal have væksti hele Danmark

VK-regeringen II har præsenteret et omfattende regeringsgrundlag "Nye mål", der indeholder såvel mere langsigtede visioner og pejlemærker som helt konkrete mål, der skal gennemføres i de nærmeste år.

Et af de meget positive mål i regeringsgrundlaget ses i afsnittet "Vækst i hele Danmark". Heri slås det fast, at der skal skabes gode rammer for vækst og udvikling i hele landet. Med kommunalreformen etableres i hver region vækstfora, der består af repræsentanter fra regionen, kommunerne, erhvervslivet, vidensinstitutioner og arbejdsmarkedets parter. Disse vækstfora får til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi samt udvikle og prioritere initiativer til at forbedre de lokale vækstvilkår. Regeringen har meldt ud, at man vil se positivt på ønsker fra regionerne om at fremrykke indsatsen. Så det er bare med at komme i gang med forarbejdet - og benarbejdet. I "Nye mål" er det også slået fast, at regeringen vil tage regionale hensyn ved placeringen af statslige arbejdspladser. Nye statslige institutioner vil som udgangspunkt blive placeret uden for hovedstaden, ligesom der tages lokale hensyn ved effektivisering af eksisterende arbejdspladser. Endelig vil regeringen sammen med de regionale vækstfora udvikle en plan for spredning af viden til alle dele af landet. Også her er det om at komme på banen i en fart med gode og relevante forslag. Jeg hilser det meget velkommen, at regeringen har vækst i hele Danmark som et af de erklærede mål for den kommende regeringsperiode. Det er nemlig vigtigt for at undgå den snigende tendens til centralisering og flytning af tyngden mod øst. Erfaringen viser imidlertid, at netop udplacering af statslige institutioner og højere uddannelser kan være en vanskelig øvelse, der mødes med betydelig modstand. Lad os derfor samle kræfterne om at hjælpe regeringen med at nå det vigtige mål med et Danmark i bedre balance.