Vi skal ikke forhandle

Vores statsminister, Anders Fogh Rasmussen (V), er røget ind i "et diplomatisk stormvejr", skriver dagspressen. I øvrigt understøttet af Vestager (R) og Lykketoft (S). Stormvejret drejer sig om VKs udenrigspolitik.

Vel egentlig ikke så overraskende, at de pensionerede ambassadører får opbakning fra den side, når debatten længe har vist, at R og S ikke evner at få skovlen under vores statsminister indenrigspolitisk. Så, hvad med at prøve på den udenrigspolitiske front? Men læg i øvrigt mærke til overalt i kommentarerne til ovenstående, at det er de samme politiske fraktioner fra R over S og SF til EL, der jo stedse står parate til forsøg på at omstyrte den positive og respektfulde stabilitet, som VK-regeringen har stået for siden systemskiftet i 2001. De, der råber højest i denne debat mod VK, er de samme, der er parate til at forsvare de unges hærværk mod sagesløse borgere i København, unge, som stamper i gulvet og så vederlagsfrit får udleveret et ungdomshus i millionklassen. Det er de samme, der veholdende sørger for, at narkobulen Christiania skal bestå. Det er de samme, der vil, at vi skal forhandle på lige fod med terrorister, der ikke viger tilbage fra at stene kvinder til døde. Det er de samme, der mener, at vi skal indføre flerkoneri i Danmark, og at neutrale dommere da gerne må bære tørklæde osv. osv. Og deres forgængere, med blandt andre den radikale P. Munch i spidsen, var parate til i 1939 at underskrive en ikke-angrebspagt med hr. Hitler. Noget, som Norge og Sverige klart og bestemt afviste! Det var dem, som uden modstand lod nazisterne invadere vort fædreland, mens vore norske brødre bød dem modstand og forblødte deraf! Det var dem, som i 1970'erne med Lasse Budtz (S) og Gert Pedersen (SF) i spidsen forhindrede os i et naturligt samarbejde med det USA inspirerede Nato. Der er så meget, der kan være interessant at undersøge! Det kunne da bl.a. være interessant at få undersøgt, af hvilken politisk observans, de pensionerede ambassadører er, der advarer mod VK-regeringens faste udenrigspolitik! I en sådan tilspidset situation for vort land, hvor negative kræfter forsøger at overtage dagsordenen, er det godt at erindre sig vore modstandsfolks sang: "Kæmp for alt hvad du har kært" - eller hvad Johs.V. Jensen skrev: "Sent kom danskeren i kog. Dog prøv og varm ham mod et åg! Den mand, du stammer fra, er fri! Mod 1ovløshed, mod tyranni, luk hånden i, luk hånden i!" Vi skal ikke forhandle med terroister, uanset hvor de er fra.