Vi skal ikke genopfinde lappeløsninger

Socialdemokraterne vil have mange flere i skolepraktik. Det er simpelthen den gale vej at gå.

Ungdomsuddannelser 1. december 2004 20:55

Skolepraktikken er gennem de seneste år vokset mere og mere på på bekostning af rigtige praktikpladser. Målet for Venstre og for regeringen er, at erhvervsuddannelseseleverne får sig en uddannelse, som de selv og også arbejdsmarkedet kan bruge. Derfor har vi lavet en række forbedringer af mulighederne for at skabe nye praktikpladser. Det er da også lykkedes. På landsplan er der skabt 1000 nye praktikpladser og regionalt er der rene succeshistorier, som viser at en ekstra indsats nytter. Således har EUC Midt i Viborg øget antallet af praktikpladser med 40 procent, simpelt hen ved at ansætte opsøgere - eller en slags sporhunde, som "sælger" eleverne til virksomhederne. Det er til gengæld vejen at gå. Og en vej vi også bør følge i Nordjylland. Desuden har vi etableret godt en snes nye korte erhvervsrettede uddannelser, som giver eleverne mulighed for hurtigt at opnå erhvervskompetence. Også her står Nordjylland stærkt, da de lokale skoler har fået ret til at udbyde disse. Alle disse muligheder skal udnyttes og som eksemplet fra EUC Midt viser, så nytter det at gøre en indsats. I forlængelse heraf indgår undervisningsminister Ulla Tørnæs i drøftelser med brancherne for at få endnu flere gode ideer, og hun har afsat ekstra midler til indsatsen. Der er brug for nytænkning, der er brug for praktikpladser, men der er ikke brug for en udvidet skolepraktikordning. Udover at man i skolepraktik ikke opnår de samme kompetencer, som man får ved at være i en rigtig virksomhed, har skolepraktikken også været karakteriseret ved et kedeligt højt frafald. Socialdemokraterne tænkte ingen nye tanker på praktikpladsområdet i deres regeringstid, og det gør de så desværre heller ikke nu. Men tiden er altså inde til at få skabt de nødvendige rammer for skabelsen af praktikpladser, der rækker ind i fremtiden ikke til at genopfinde "lappeløsninger".

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...