EMNER

Vi skal ikke lukkes på fortidens synder

OPHOLDSSTEDER:Jeg vil på ingen måde angribe Red barnet og dets arbejde, som organisationens programkoordinator, Lars Stilling Netteberg, har fået indtryk af. Lars S. Netteberg bor i København og har måske ikke fulgt med i den meningsudveksling, jeg har haft med Laurits Krog på foranledning af dels hans datters læserbrev 15.7., dels et interview med ham selv dagen efter. Af hensyn til Red Barnet og andre, der måtte have fået det indtryk at jeg vil angribe Red Barnet, skal jeg her forklare, hvorfor omtalte organisation kom på tale i mit læserbrev. Anne-Dorte Krog opfordrede til nedlæggelse af private opholdssteder i læserbrev 15.7.. Det gjorde hun på baggrund af nogle ulykkelige sager om mulige overgreb på børn i et privatejet opholdssted. Hun refererede til, at der havde været rod i regnskaberne på andre opholdssteder. Yderligere påstod hun, at opholdsstedernes overordnede formål er profit i private tegnebøger. Dagen efter var hendes far Laurits Krog også ude med riven. Begges viden om vilkårene for godkendelse og drift af opholdssteder, bar præg af manglende viden om de faktiske forhold. I bund og grund skal vi lukkes på fortidens synder. I den anledning undrede det mig, at Laurits Krog brugte Red Barnet som eksempel. Hvorfor skal alle private opholdssteder straffes for noget, nogen har gjort engang, når han er villig til at se bort fra Red Barnets gamle synder? Jeg afviser ikke Red Barnets indsats på området. Tværtimod synes jeg, det er godt med et supplement, da der er masser af specielle hensyn at tage ved anbringelser. Jeg afviser blot Laurits Krogs brug af Red Barnet som argument for overflødiggørelse af private opholdssteder. Jeg beklager, hvis nogen skulle have fået et andet udtryk.