Hospitaler

Vi skal ikke vente

FANGEFLUGT:Bent Hansen, formand for Danske Regioner lægger op til, at de retspsykiatriske afdelinger skal have et grundigt eftersyn af sikkerheden. Det sker efter det seneste flugttilfælde, hvor det lykkedes en drabssigtet mand at stikke af fra Retspsykiatrisk Afdeling på Aalborg Sygehus. Forretningsudvalget i Danske Regioner besluttede fredag, at regionerne skal gennemgå procedurer og rutiner på de retspsykiatriske afdelinger for at mindske antallet af menneskelige fejl og der skal være en teknisk gennemgang af de fysiske sikkerhedsfaciliteter såsom nøgle- og låsesystemer i døre og vinduer og hegn. Bent Hansen, formand for Danske Regioner påpeger, at problemerne blandt andet skyldes de ofte meget utidssvarende fysiske rammer, som retspsykiatrien har til huse i og mener at en stor del af problemerne forsvinder i forbindelse med de nye sygehusbyggerier på Skt. Hans, i Slagelse, i Middelfart og i Skejby. Selvfølgelig skal sikkerheden være høj på de retspsykiatriske afdelinger, og måske er der brug for højere mure og bedre alarmer, men psykiatriske sygehuse er ikke og skal ikke være fængsler. Menneskelige fejl kan mindskes ved til stadighed at have fokus på sikkerhedsprocedurerne, men de kan ikke helt undgås. Derimod kan vi sørge for, at afdelingerne har det nødvendige personale, så vi sikrer, at en farlig mordsigtet fange ikke lades uden opsyn, mens han venter på at komme til undersøgelse hos lægen. Et sådan tiltag må kunne iværksættes med omgående virkning – vi skal hverken forvente eller vente på, at nye sygehusbygninger løser problemet for os.