Journalistik

Vi skal investere i fremtiden

Journalistik søndagsklumme af redaktør C.C. Madsen

cc Madsen.

cc Madsen.

Interessen for indflydelse på Sæby Havns udvikling er ganske betydelig. Det vidner debatten om og det er et sundhedstegn. Når vi vælger at bruge vores sparsomme fritid til aktiv deltagelse i kommunale udviklingsprojekter. Når vi for alvor forholder os til mål og midler, ja, så har vi stamcellerne til et levende demokrati. Men selv om udviklingen af havneområdet er et centralt og fremtidsrettet projektet, så er der set med alle borgeres briller en sag, der nok er endnu mere påtrængende - og som i øvrigt også inddrager Sæby. Det er projekt bosætning i Frederikshavn Kommune. Der var en gang hvor danske kommuner kastede sig over regeringsvenlige puljer til erhvervsudvikling. Det var dengang Jens Jørgen Bolvig nærmest fik tryllemandsstatus i Hjørring. Og efterfølgende kan man se, at meget af det, der blev tryllet frem, alene havde været næret af illusionens lys - og erhvervsudviklingsmillionerne fra staten. Og vi kan se, at de stærke virksomheder, der har fodfæste i vores område langt hen ad vejen er skabt af folk, der havde rødderne i vort samfund. Lokkemidler, tilskud og lignende subsidieringer gør ikke en holdbar industri. Hvis det havde været så enkelt, så burde al industri nemlig ligge i Nordjylland, som har de laveste omkostninger for en familie. Seneste beregning kommer fra Fagtidsskriftet Penge og Privatøkonomi og viser, at en familie med to voksne og to børn i Gladsaxe har 176.000 kroner i rådighedsbeløb. En tilsvarende familie i Frederikshavn Kommune har 133.000 kroner mere. Det burde dog et incitament til at placere erhvervsvirksomheder netop i Nordjylland. Jeg har skrevet det før - og det har ikke flyttet en eneste arbejdsplads, så der er langt fra burde til virkeligheden. Men der vi, som kommune og borgere, kan gøre en forskel, det er ved at tage afsæt i noget, der sker. Vi ved, der er fraflytning fra Skagen og Frederikshavn, mens udviklingen er mildere ved Sæby. Det behøver man ikke at have den store ledvogtereksamen for at regne ud, at det har noget at gøre med afstand - pendlingsafstand. Sæby ligger nemlig i en opnåelig afstand af Aalborg. Og i en centraliseringstid, hvor folk lokkes mod storbyen, ja, så har storbyen svært ved at følge med i forhold til attraktive og bynære bosætningsområder, og derved kommer nærområder, som Sæby i spil. Sæby har nemlig noget mange andre byer inden for Aalborgs rækkevidde ikke har. Byen emmer af historie og så har den adgang til havet. Havadgang er der også i Asaa og Hals, men den rodfæstede historie, som vi kender den i Sæby, har man altså ikke. Og det er parametre, der fylder i bosætteres valg at placering. Ifølge Penge og Privatøkonomi er rådighedsbeløbet for en familie i Frederikshavn 12-13 procent højere end for en familie i Aalborg - og det er et parameter, der også tæller med. Så det er et spørgsmål om at kende sin besøgelsestid. Det er et spørgsmål om at ville udvikle attraktive områder i Sæby syd. Og det er et spørgsmål om vilje til at gøre det nu, hvor krisen kradser, så alt kan være på plads - gerne med spektakulære arkitektoniske streger og projektindhold - når stormen løjer af, så har man prospekterne klar til at intensivere en charmeoffensiv. Og hvorfor er det så, vi skal gøre den her indsats. For at sikre skatteborgere og dermed overlevelse i vores Kommune. Storhed skabes ved rettidig omhu. Måske er det nu at omhuen er rettidig. God søndag