EMNER

Vi skal jo da være her allesammen

MARKARBEJDE:Hvor der er en vilje, er der en vej, der er ren og pæn. Her de senere år har jeg, som næstformand i teknisk udvalg i Sæby Kommune, fået mange henvendelser fra folk, der er stærkt utilfreds med den måde, flere landmænd opfører sig på i forbindelse med diverse markarbejde med traktor. Og det er ikke anderledes i år. I den forbindelse vil jeg godt sige, at jeg er enig med nogle af de utilfredse i, at der desværre er nogle ganske få landmænd - eller deres traktorførere - der opfører sig som om, de kun mener, at det er dem, der skal være plads til. Det er ikke rimeligt, at man ved markarbejde bruger en vej som forager (vendeplads) - enten det nu er kommunale eller private fællesveje. Det er ikke rimeligt, at man laver fra- og tilkørsel til marken, hvor man nu tilfældigvis synes - og derved ødelægger rabatterne og vejkant. Det er ikke rimeligt, at man flere steder er ved at pløje veje op, enten det nu er kommunale eller private fællesveje - i sit begær på at få mere jord. Og undskyldningen om, at det er fordi maskinerne er så store i dag, holder ikke, så må man jo gøre en vending mindre. Det er ikke rimeligt, at nogle ganske få landmænd sviner offentlige veje til med mudder og gylle, når det ved lidt omtanke og respekt for, at der skal være plads til os alle, kunne gøres anderledes. Jeg er helt med på, at det ved kørsel til og fra mark ikke kan undgås, at det kan ses på vore veje. Men med lidt omtanke og den grundregel, at vi skal være her alle sammen, ja så er vi nået langt. Hvis der er nogen, der følger sig trådt over tæerne, vil jeg ikke påstå, at det ikke også er hensigten!