Vi skal lære at tage ansvar for vores eget liv

Marianne D. Cornett
Forfatteren og sangeren Lars Muhl har skrevet flere bøger om esoteriske emner - 1. februar fortæller han om de hidtil ukendte evangeliers betydning for det moderne menneske - i Teosofisk Forening.Foto: Scanpix
Kristendom 16. januar 2007 05:00

FREDERIKSHAVN: Når sangeren og forfatteren Lars Muhl 1. februar holder foredrag om Maria Magdalenas evangelium og hendes budskab til det moderne menneske, er det ikke et nyt påhit. Muhl har, siden han var ganske ung, beskæftiget sig med den spirituelle verden - også sideløbende med sin karriere som musiker. - Nu er det bare trådt i karakter for mig og i dag beskæftiger mig med noget, der er 100 pct. væsentligt for mig – nemlig at forstå, hvorfor vi er her og hvilke muligheder, vi har. I en tid, hvor vi har al den teknologi, vi kan drømme om, opfører vi os alligevel på mange måneder lige så primitivt som i gamle dage – blot sofistikeret forklædt. Det viser sig bl.a. som konflikter og krige – samtidig med, at vi bryster os af at være enormt udviklede, siger Lars Muhl. Ind til kernen Han mener, at mennesket mangler kontakten med det essentielle inden i os alle. - Vi kender vi ikke os selv i bund og grund. I stedet har vi identificeret os med følelser og ønsket om lykken – og for de fleste er det synonymt med hus og bil – altså materialisme. Vi behandler også tit hinanden som ting. Når mennesker, vi har været gift med i mange år, ikke opfører sig, som vi forventer, skifter vi dem ud. Vi tingsliggør hinanden. Han synes, at et forhold er som et samarbejde og derfor bliver man nødt til finde ud af, hvorfor man egentlig begyndte at samarbejde. - Hvorfor blev vi oprindelig tiltrukket af hinanden? Var det blot vores egen idé om det perfekte, vi overfører på den anden part. Hvis det er sådan, viser det sig som regel, at den anden part ikke kan leve op til forventningerne, for det kan intet menneske, og så har vi balladen. Find dog ud af, hvad der drev os - og var det bare for at få et knald, jamen så få det dog overstået, siger Lars Muhl. Aldrig de andres skyld Han mener, at nøglen til et harmonisk liv ligger i at tage det fulde ansvar for eget liv. - Lad være med at bebrejde andre. Det er for let at sige, at det er muslimernes eller regeringens eller kommunens skyld - på den måde undgår vi jo selv at tage ansvaret. Vær derfor realistisk og find ud af, hvad der er den virkelige drivkraft for, at du står i en given situation. Ellers gør man sig til offer, og kan ikke handle sig ud af situationen. Man skal med andre ord, skal vi helt derned, hvor det gør ondt. Slut med smutveje - Vi fortrænger vores autentiske jeg og er ikke i kontakt med de dybere lag. Er du virkelig til stede i nuet eller er det blot endnu en illusion, siger Lars Muhl. Det lyder noget indviklet - dette at vi er her, men ER et andet sted - måske. - Ofte kan vi ikke holde ud at være i livet, så vi bliver nødt til at forsøde det. Alt skal være trendy, ellers er vi forkerte. Vi flygter fra os selv og kontokortets hvirvlen i maskinen er bare én måde at flygte på. En anden flugt er den ny carport eller friværdien, der skal bruges. - På et tidspunkt er der ikke flere smutveje, og så bliver vi nødt til at forholde os til den nøgne eksistens, siger Lars Muhl. Selv blev han tvunget til at søge svar på tilværelsens store spørgsmål, da han i tre år lå på langs - og hverken det etablerede sundhedsvæsen eller den alternative behandlerverden kunne finde ud af, hvad han fejlede. Det er stadig ikke klarlagt. - Jeg kunne bare ikke mere. Mine tre bøger Seeren fra Andalusien, Maria Magdalene og Gral er tre bøger om min egen vej tilbage til det væsentlige. Mens jeg var syg, fik jeg nemlig kontakt med en mand, der var healer. Og jeg oplevede på egen krop, at han helbredte mig - via telefonen, siger Lars Muhl. Den mand ikke bare reddede hans liv. Han blev også skyld i, at Muhl sprang ud af musikken og begyndte sin rejse tilbage til sit oprindelige selv - for at blive en hel del klogere. Hardcore Jesus Lars Muhl søgte tilbage til urkristendommen for at få svar på nogle af livets fundamentale spørgsmål. Det fandt han i de forbudte evangelier, Thomas, Maria Magdalene og Philip’s evangelier, hvor Jesus og Maria Magdalene ord står at læse.. - De viser, at mennesker for flere tusinde år siden har kendt og arbejdet med en helt anden side af de religiøse skrifter. Her ligger rødderne til vores egen kristendom – og de forbudte evangelier har meget, de kan byde det moderne menneske. Heri findes bl.a. den feminine energi, som vi mangler i de evangelier, vi hidtil har kendt, siger Lars Muhl. Historikerne kan fortælle, at da urkirken blev indstiftet år 325 efter Jesu fødsel, fandtes der en hierarkisk orden, der ikke ville tillade bestemte evangelier. Medaljen har to sider De nyfundne evangelier er modpolen til de evangelier, vi hidtil har kendt som de eneste, siger Muhl og minder os om, at Jesus aldrig havde hørt om kristendommen. - Den fandt man på bagefter. Det ny testamente havde mange, værdifulde skriftsteder, der siden blev korrigeret af senere tiders kristne. Men fjerner man modpolen, får vi kun den ene side af sandheden at vide. Tiden er inde til, at de gamle, arketypiske evangelier bliver taget op og taget alvorligt, siger Lars Muhl. Han er overbevist om, at mennesket har alle hjælpemidler inde i sig selv til at gå på opdagelse og forstå tilværelsen ultimativt. Og han citerer gerne Jesus, for at gøre det helt tydeligt. - ”Himmeriget er inde i jer.” Og det er ikke dét, der bliver prædiket i kirken. Der siger man, at det er nødvendigt med en mellemmand - nemlig præsterne - for at det almindelige menneske kan få kontakt med Gud. Sludder, hvis kirken kan hjælpe os med at komme i kontakt med Gud - så fint med det. Men kan du ikke finde det i kirken, så find det et andet sted. Og det skal ikke være via tomme ritualer og fakter, der blot forklarer folks flugt ud af folkekirken på grund af et dybt savn, siger Muhl. Han mener, den oprindelige kristendom handler om næstekærlighed. - Personligt kender jeg ateister, der er mere kristne end erklærede kristne. Handling taler tydeligere end ord, og Jesus sagde jo også, at vi er alle guds børn - det placerer ham, hvor han hører hjemme. Det med Guds enbårne søn er en langt senere tilsnigelse. Heldigvis er der da præster, der ikke er bange for de ny evangelier, siger Lars Muhl. Besked til det moderne menneske Han har store ambitioner med i bagagen, når han i morgen aften rejser sig op i Teosofisk Forening. - Jeg vil gerne inspirere det moderne menneske til at revurdere sit liv. Vi er her kun et kvarter – og det er så vigtigt, at vi får øjnene op for de muligheder, vi alle har inden i os. Jeg er bestemt ikke missionær - og folk må tænke og tro hvad de vil. Men ganske som under en retssag, hvor man ikke kender alle sagens akterne, skal man havde fremlagt de seneste facts for at kunne se helheden og komme til ny erkendelser omkring menneskets eksistens. Så jeg ser mig selv som en slags advokat for den del af sandheden, som vi ikke måtte kende, slutter Lars Muhl.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...