Trafikulykker

- Vi skal nok tage hensyn

Vejen ved Børglum Kloster bliver ikke udvidet til det dobbelte

BØRGLUM:Vejen ved Børglum Kloster skal ikke udvides til det dobbelte. Det lover formand for amtets teknik- og miljøudvalg Niels K. Kirketerp (V). - Selvfølgelig tager vi hensyn til den slags miljøer. Vi er ikke ude på at spolere noget. Vi er ude på at lave en sikker vej, men vi laver ikke brede rabatter, hvor der ikke er plads til det - slet ikke i fredede områder, forsikrer Niels K. Kirketerp. Udvalgsformandens løfte modtages med en lidt tøvende glæde på Børglum Kloster. - Jeg er godt tilfreds - det er det, jeg ønsker mig. Men jeg er spændt på at se noget på skrift. Jeg er en lille smule forbeholden, må jeg indrømme, siger godsejer Hans Rottbøll. Ifølge Niels K. Kirketerp har det aldrig været meningen at udvide vejen ved klostret til det dobbelte. Selve vejbanen skal kun udvides med 50 cm i hver side. Normalt ville rabatterne blive udvidet til fire meter på hver side, hvilket ville gøre vejen ved Børglum Kloster dobbelt så bred som idag, men amtet er helt med på, at der ikke er plads til brede rabatter i dette tilfælde. - Skulle man inddrage fire meter til rabatter ville det omfatte diger og høj - men selvfølgelig vil vi ikke det. Vi vil ikke ødelægge kulturminderne, forsikrer Niels K. Kirketerp. - Da vi skulle have projektet tegnet ind, så vi, at det er fredet område, og så skal man jo træde varsomt. Vi kontaktede derfor fredningsmyndighederne. Fredningsnævnet kiggede på området med en dommer i spidsen for at vurdere, hvad området kan tåle. Og det er så nok rigtigt, at nævnet meldte tilbage, at der ikke er noget i vejen for, at man laver bedre oversigtsforhold i krydset ved klosteret. - Når man spørger fredningsmyndighederne og de siger o.k., så tror man jo i første omgang, at det er o.k. Niels K. Kirketerp mener, at Fredningsnævnet ved besigtigelsen, har gjort beboerne på Børglum Kloster urolige. Hans Rottbøll undrer sig over Kirketerps forklaring. - Det er noget forbavsende, at han siger, at det aldrig har været meningen at udvide vejen. Da vi var til møde om sagen, fik vi at vide, præcist hvor mange meter de ville grave ind i bakken og hvad der ellers skulle ske. Jeg tror, der er én, der er ved at redde sit politiske liv, siger Hans Rottbøll. - Jeg tror ikke, de har været helt opmærksomme på, hvad de har været ved at lave. Men hvis der virkelig kun bliver tale om en halv meter, er det selvfølgelig noget vi kan leve med - selv om jeg synes det er overflødigt. Hans Rottbøll er overbevist om, at en bredere vejbane fører til højere hastighed på vejen, og han frygter, at det vil medføre alvorlige uheld i krydset ved Børglum Kloster.