Vi skal selv have styr på økonomien

Det er ganske uforståeligt for mig, at en minister, der har haft titel af ligestillingsminister, kan stå frem med undskyldninger om, at hendes mand har haft ansvaret for økonomien, at hun ikke vidste, hvad der skete hverken om regningerne blev betalt eller om dommene for manglende betaling.

En minister bør efter min mening lige som alle andre offentlige personer sætte et godt eksempel. Vi er naturligvis kun mennesker, men en kvinde, der fører sig frem som ligestillingens fortaler kan simpelthen ikke tillade sig sådan en holdning. Enhver, der har hjerte for ligestillingen, ved, at kvinder først har mulighed for ligestilling, hvis vi har økonomisk ligestilling. I de tider, hvor kvinder ikke tjente deres egen løn og overlod økonomien til deres mænd, var kvinder bundet på hænder og fødder til deres mænd. Kvinder skal kunne klare sig økonomisk og på alle andre måde uden en mand for at kunne opnå ligestilling og ligeværd. Vi kender alle sammen til tilfælde, hvor en mand dør og efterlader kvinden med store økonomiske problemer og dermed endnu en krise blot for at hitte rede i sin egen situation. Derfor er det enormt vigtigt, at vi som kvinder og offentlige kvinder sætter et eksempel og viser, hvor essentielt det er, at vi tager medansvar for familiens økonomi. Vi skal kræve at kende vores egne økonomiske forhold, vi skal kræve at få samme løn som mænd for lige arbejde, og vil skal vise, at ligestilling betyder noget for os. Ellers banker vi som Henriette Kjær ligestillingskampen endnu et skridt tilbage.