Vi skal sikre god ældrepleje

Ældreforhold 1. december 2004 05:00

ÆLDREPLEJE: 1. jaunar 2007 er vi en del af en storkommune med af ca. 64.000 indbyggere. Ældrerådet I Sæby Kommune og flere ældre har udtrykt bekymring for, om vi kan holde den standard vi har af ældrepleje i kommunen. Vi ved, at rengøringshjælp tildeles til hver tredje uge i Frederikshavn Kommune. Det er faktisk sådan, at vi i Sæby Kommune har færre ledere ansat i ældreområdet og færre ansat i den afdeling, der kaldes visitationsafdelingen - altså de mennesker der visiterer til hjemmepleje. Sæby Kommune har for længst udarbejdet standarder for, hvorledes kvaliteten og omfanget af hjælpen skal være. Vi gør det billigt og godt. At vi altid kan arbejde for at gøre tingene endnu bedre er en selvfølge, men vi har et godt udgangspunkt for forhandlingerne med de kommuner, vi skal være sammen med i fremtiden. Jeg har en klippefast tro på, at vi kan tage det bedste fra de tre kommuner og forene det, så vi ikke oplever forringelser. Vi har i hvert fald meget med fra vores kommune, som kan og skal videreføres. Indtil den egentlige sammenlægning er det vigtigt, at vi mødes på tværs i de tre kommuner på ældrerådsplan, socialudvalgsplan, bruger-pårørende-plan og andre fora, hvor vi kan meningsudveksle til fordel for en god ældrepleje. Vi er allerede i gang.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...