Retspleje

Vi skal sikre tilliden til systemet

Justitsminister Lene Espersen (K) ønsker fortsat ikke at kommentere konkrete spørgsmål, som NORDJYSKE Medier har rejst i en række artikler om politiklagesystemet.

Hun mener fortsat, at det danske klagesystem er godt, men på baggrund af artiklerne er hun indstillet på at diskutere en ændring af systemet med Folketinget. - Det er bekymrende for mig som justitsminister, at der er borgere, som ikke føler, at det system, som politikerne har etableret, er et ordentligt system. Det er klart, at som minister sidder jeg og følger med på det generelle plan, hvordan det går med at benytte politiklagesystemet, og det er ikke for at underkende artiklerne i NORDJYSKE, men jeg tror også bare, at man må fortælle befolkningen, at der kører hundredvis og atter hundredvis af sager helt uproblematisk rundt omkring i landet hvert evig eneste år, som ikke giver anledning til, at nogen føler sig trådt på, men det helt afgørende er selvfølgelig, at når vi har et system, der skal behandle klager over politiet, så skal der være tillid til det – både for de borgere, der klager og deres pårørende men selvfølgelig også for de politifolk, der står som anklaget, og som måske gang på gang skal se sig hængt ud i aviserne. De har jo også en retssikkerhed, siger Lene Espersen. Habilitetsspørgsmål Habilitetsspørgsmål har været centrale i sagerne. - I Danmark har vi været meget optagede af at sikre, at vi havde et system, hvor man ikke kunne påstå, det var de samme folk, der undersøgte hinanden, men at der var en uafhængighed, og jeg vil sige, at jeg tror, at selve habilitetsproblemstillingerne er noget af det, som der vil blive boret meget i efterfølgende, for vi er et lille land, og der er alligevel ikke så mange mennesker, der arbejder inden for de forskellige brancher, så man skal jo på en eller anden måde have en fuldstændig sikkerhed for, at folk får deres sager behandlet på en måde, så der ikke kan stilles spørgsmål ved habiliteten. De konkrete habilitetsspørgsmål, der er blevet rejst i artiklerne, ønsker justitsministeren ikke at svare på med undtagelse af spørgsmålet om rigspolitichefens kone, som behandler klager over politiet. - Der mener jeg, at man går alt for vidt, hvis man påstår, at der er tale om inhabilitet. Man skal passe på, at man ikke bliver mere katolsk end paven, siger Lene Espersen. Fuld tillid Justitsministeren understreger, at hun har fuld tillid til Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politiklagenævnene. - Jeg synes stadig, at der ikke er grundlag for andet end at sige, at der bliver gjort et kæmpestort og meget, meget fint stykke arbejde også i forbindelse med politiklagenævnsordningen. Der vil dukke sager op – og i den forbindelse vil jeg godt fremhæve Løgstørsagen. Den er forfærdelig, ikke mindst fordi hverken moderen eller andre vil få rigtig fred i sjælen, fordi man ikke kan få præcis at vide, hvad der skete. Det er simpelthen ikke muligt at give en komplet beskrivelse af hændelsesforløbet – og det gør, at man i ens afmagt siger, jamen er det ikke systemet, der er noget galt med, når man ikke kan få alle svarene, siger Lene Espersen. Selv om ministeren altså er godt tilfreds med klageordningen, er hun altså alligevel klar til at drøfte en ændring. - Jeg er meget optaget af - og det kan man takke NORDJYSKE for på alle måder - at der er blevet rejst så mange spørgsmål nu, at jeg tror, at det er udmærket at få en drøftelse med Folketingets partier om, hvad fremtiden bringer, så folk ikke sidder tilbage med en dårlig smag i munden og spørger sig selv, om det virkelig er et system, man kan være tilfreds med Igen-igen-igen-igen-igen Fra flere sider har der været rejst kritik af, at afgørelser sendes tilbage til den samme statsadvokat, når der rejses tvivl. Som det for eksempel er sket i Jens Arne-sagen, hvor Elsemette Cassøe nu skal forklare sig for femte gang. Ministeren mener, at det er en fordel, at sagen går tilbage til dem, som kender den, ligesom de skal have en mulighed for at forklare sig. Hun er ikke urolig for, om det kan betyde, at der bliver dækket over fejl. - Det er altid realistisk, uanset hvilken sag det drejer sig om, at folk er villige til at indrømme deres fejl. Hvis man har en anden opfattelse end den, man i første omgang havde, så vil det jo ikke koste noget som helst. Man har jo ikke nogen som helst aktier eller motiver for at indrømme andet. Hvis man har begået en fejl, så har man begået en fejl, siger Lene Espersen. Se hele interviewet på www.nordjyske.dk.