Lokalpolitik

- Vi skal stå sammen

Peter Duetoft (CD) meddelte sit kandidatur på natten efter folketingsvalget. Om det bliver for CD eller måske en borgerliste, vides endnu ikke. Hvorfor vil du være borgmester i den nye Hjørring Kommune? - Det er en udfordring at sikre, at alle fire dele føler sig hjemme i den nye storkommune. Jeg har så megen erfaring fra mit politiske liv, at jeg håber at kunne samle kommunen på tværs af geografiske og politiske forskelle. Mange frygter forandringer ved kommunalreformen, men bliver det meget anderledes? - Jeg tvivler på, at borgerne kan føle stor forskel i dagligdagen. Der bliver måske længere til kommunalbestyrelsen- derfor skal man sikre, at der er lokalkontorer i alle fire gamle kommuner. Den største udfordring bliver at sikre, at de opgaver man overtager fra amtet stadig blive udført fornuftigt. Vil for eksempel de små skoler, mindre plejehjem og lignende overleve? - Hvis der er det samme behov som tidligere, så ja. Der er ingen ide i at skabe store centrale institutioner. Men hvis f.eks. børnetallet falder, så er man jo nød til at lukke skoler. Vil kommuneskatten stige? - Det er en fejl at tage udgangspunkt i en speciel skatteprocent. Borgerne skal have den service i kommunen, de ønsker - og så må man betale, hvad det koster. Hvis vi vil have ordentlige skoler, ordentlige undervisningsmaterialer, gode plejehjem, osv, så kan vi altså ikke love skattenedsættelser. Naturligvis skal man forsøge at organisere kommunen, så det er billigst muligt - men for mig er det altså vigtigere, at borgerne føler de får den service, de har brug for. Hvordan vil du sikre, at der er beskæftigelse til alle i den nye Hjørring Kommune? - På lang sigt skal vi skabe flere arbejdspladser. Det kan ske ved et tæt samarbejde om produktudvikling, ny udvikling på energiområdet, styrkelse af vor placering som fiskeriområde, og måske vigtigst: At vi får fortalt, at der er store fordele ved at bo hos os. Det kræver en velfungerende offentlig sektor og et godt kulturli. Hvad vil blive din mærkesag i den kommende valg-kamp til kommunalvalget? - At vi står sammen på tværs af alle skel for at stable kommunen på benene og, at alle dele af kommunen er en ligestillet del af den nye. De svagere gruppe må heller ikke tabe på reformen. Hvem bliver din værste konkurrent til borgmesterposten af de fire, der har meldt sig? - Det må vælgerne afgøre.