- Vi skal tage ved lære af kritikken af byggesagsbehandlingerne

SÆBY:- Set i bakspejlet må det nok konstateres, at behandlingen af sagerne om byggeri på Sæby Fiske-Industris tidligere grund og DLG-grunden på Sæby Havn kunne have været behandlet mere effektivt, end tilfældet har været. Det mener formanden for Venstres gruppe i Sælby, Hans JørgenKaptain. - Det skal både byrådet og de kommunale forvaltninger naturligvis tages ved lære af, fortsætter V-gruppeformanden. Han har ikke personligt deltaget i sagsbehandlingen, fordi virksomheder, i hvis bestyrelse han sidder, på forskellig vis har været involveret i byggesagerne, der har givet anledning til en særdeles livlig og hidsig offentlig debat gennem det meste af 2003. - Men jeg ved, at V-Q-gruppen har arbejdet meget for at opnå tilfredsstillende løsninger, siger han. - De indsigelser, der har været mod byggeprojekterne - især fra områdets beboerforening - har haft effekt. For der er nemlig sket ændringer i byggeriernes udformning i forhold til, hvad der oprindelig blev præsenteret. - Det er blot ærgerligt, at der er brugt så megen tid og så mange kræfter på gennemførelse af sager i Naturklagenævnet. -Nu må vi håbe, at de to byggerier bliver gennemført og bliver til gavn for både Sæby Kommune og SæbyHavn. - Ikke alle er tilfredse med de løsninger, der er nået efter det lange sagsforløb. Men sådan vil det vel altid være. Det var f.eks. også tilfældet, da SæbyHavn blev udvidet med en lystbådehavn. Også dengang var der mange protester, men alle er i dag enige om, at resultatet blev, at Sæby fik en god havn, lyder det fra V-gruppeformanden. - Det samme bliver forhåbentlig også tilfældet, når de planlagte byggerier er gennemført, tilføjer han. Læsø-færgen Også på anden vis har der i forløbne år været stor debat om Sæby Havn. Nermlig omkring Læsø-færgeselskabets overvejelser om at benytte Sæby Havn som anløbshavn på fastlandet i stedet for Frederikshavn Havn. Årsagen til færgeselskabets overvejelser er angiveligt utilfredshed med de takstforhøjelser, havnemyndighederne i Frederikshavn har stillet selskabet i udsigt. Det har som bekendt ført til, at Sæby Kommune via ekspertbistand har en undersøgelse om mulighederne for Læsø-færgernes anløb iSæbyHavn i gang. Den er endnu ikke afsluttet. - Situationen omkring Læsø-færgen er fortsat uafklaret. Men der skal snart findes en afklaring på, om færgen fortsat skal anløbe Frederikshavn eller fremover benytte Sæby Havn, fastslår H. J. Kaptain.