Vi skal turde tænke nyt

Der er mange gode argumenter for at gennemføre regeringens i øvrigt udmærkede forslag til reform af det kommunale landskab. Men et af de argumenter, der den senere tid hyppigere og hyppigere er blevet fremført, er, at det med større kommuner bliver nemmere at lukke skoler.

Politikerne i de nye større kommuner vil så være i behagelig afstand fra borgerne (læs vælgerne) og kan nemmere sidde indvendinger overhørige. Senest er det ledende politikere i den såkaldte "Jammerbugtkommune", der har taget forskud på glæderne og allerede er ved at "hvæsse knivene". Selvom skoler kan blive for små (I Støvring kommune har vi med blødende hjerte besluttet, at vor mindste skole - Aarestrup - lukker som folkeskole til sommerferien) behøver en lukning ikke altid at være det første, man foretager sig. VK-regeringen har nemlig givet kommunerne værktøjer til at nedbringe antallet af skolelukninger. Værktøjer, som vi i Støvring Kommune har taget imod med kyshånd. På skoler, som har mindre end 150 elever, er der nu givet mulighed for at der kan etableres mere fleksible ledelsesformer, hvis de ligger i et bysamfund på under 900 indbyggere. Fra 1. august 2004 udnyttede vi denne lov til at etabler fælles ledelse mellem den større Suldrup skole, og de to mindre skoler i Sønderup og Kirketerp, vel at mærke uden at gå på kompromis på det pædagogiske område. Også de tre pædagogiske råd lægges sammen til et. Det bevirker, at man bedre kan udnytte de forskellige læreres styrker, det er en styrke både for den lille og den lidt større skole. Begge steder får man større mulighed for den "faglige sparring" der bliver mere og mere påkrævet. Ved at udnytte skolernes fælles lærerressourcer, bliver alle vindere, især eleverne. Også på det teknisk/administrative er der fordele ved de fleksible ledelsesformer. Den nye struktur er kommet godt fra start, og fra politisk side er det dejligt at se hvor entusiastisk, skolebestyrelse, ledere og øvrige ansatte går til opgaven. Når det så er sagt, er der ingen tvivl om, at man på store skoler har andre muligheder end de små har på mange områder. På den store skole vil der uvægerligt være flere valgmuligheder, hvad angår udfordringer, fag og kammerater - mangfoldigheden skaber en større dynamik, men undersøgelser viser, at man skal helt op i nærheden af 1000 elever på en skole, før man opnår det helt optimale. Hvis det blev normen, ville der være langt mellem skolerne, især de tyndt befolkede områder ville blive ramt, hvis man kun tænker "alt stort er godt" "Af intet kommer intet - undtagen lommeuld" sagde navnkundige Proffesor Tribini meget profetisk. Det gælder også på skolefronten. Vil man bevare mangfoldigheden på området, og samtidig være med til at holde liv i de mindre skoler, både til gavn for elever og lokalsamfund, bliver man nødt til at "turde tænke nyt" Gør man ikke det, er resultatet uundgåeligt - skoler, der langsomt sygner hen. Det er den trend, vi i Støvring Kommune prøver at modvirke. Her ligger vi, på "trods" af, at vi både har større og mindre skoler, takket være dygtige og engagerede ansatte i skoleverdenen "godt til". Ja, helt i top i Nordjylland, når det gælder andelen af vore unge, der tager en videregående uddannelse. Det er erfaringer, som vi gerne tager med ind i Rebild Kommune".

Forsiden