Vi skal turde tage ansvar for mennesker

Såvel Elsebeth Gerner Nielsen som Per Nielsen, begge Det Radikale Venstre, har her i avisen afsagt hårde domme over den integrationsaftale, som Socialdemokraterne nyligt har indgået med regeringen og Dansk Folkeparti.

Modsat Det Radikale Venstre valgte Socialdemokraterne at gå med i aftalen, bl.a. fordi kommunerne med aftalen får en række gode redskaber til styrke indsatsen for bedre integration. Aftalen har gode initiativer i forhold til at løse nogle af problemerne i de mest belastede boligområder og ikke mindst synes vi, det er vigtigt, at vi som politisk parti går ind og tager ansvar for integrationen i Danmark, for aftalen rummer på mange punkter gode tiltag. Men der er nogle knaster, som vi har måttet høvle på – og som samtidig er dem, hvor kritikerne råber højest. Først kontanthjælpsmodtagerne. Er det helt urimeligt, at ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp skal dokumentere minimum 300 timers arbejde indenfor for to år for at fortsætte med at få kontanthjælp? Det drejer sig om mennesker, som ikke har andre problemer end ledighed. Nej, det mener vi ikke. Vil disse mennesker have en reel mulighed for at få et job på minimum 300 timer? Ja, det mener vi, at de har med de redskaber, der er lagt ind i aftalen. Kontanthjælpsmodtagerne vil blive præsenteret for de lokale job på en særlig internetportal, de vil få et varslingsbrev i god tid, inden kontanthjælpen ophører, så de kan gå i gang med at finde arbejde i minimum 300 timer, hvis ikke det er noget, man har fået gjort løbende. Der indkaldes til kontaktsamtale med sagsbehandleren, som skal støtte og rådgive i jobsøgningen. Det er klart, at vi gerne havde set, at kommunerne blev forpligtede til at stille et job til rådighed; men som i alle forhandlinger må man indgå kompromiser. Dernæst børnefamilierne. Det siger næsten sig selv, at forligspartierne ikke er så unuancerede og lidt vidende om børns behov, at vi fra den ene dag til den anden vil stoppe udbetalingen af børnechecken, hvis børnene ikke kommer i skole. Nogle familier har så store sociale problemer, at det blot vil gøre ondt værre - og vi har jo ikke ophævet sociallovgivningen med den her aftale. Kommunerne er fortsat forpligtede til at gribe ind med de rette redskaber i tilfælde af omsorgssvigt, vold i hjemmet og lignende. Men der findes også familier, hvor forældreansvaret ganske enkelt bare tages for let - og hvor deltagelse i et familieprogram kunne få familien til at fungere bedre til glæde for børn og forældre. Det har man gode erfaringer med i England. Muligheden for at blive trukket i børnechecken, hvis man ikke samarbejder, fungerer som et letforståeligt og kontant modkrav til forældrene. Samfundet viser, at deltagelse i familieprogrammer med henblik på at styrke forældreansvaret og familien, som helhed er vigtigt og skal have prioritet. For Socialdemokraterne er integrationsaftalen første skridt. Der er meget vi gerne ser gjort anderledes og bedre end i dag. F.eks. er vi opsatte på at øge indvandreres og deres børns kvalifikationer og uddannelsesniveau, fordi vi ved, det er afgørende for at give mennesker en god fremtid med mange muligheder på arbejdsmarkedet. Vi mener også, at erhvervslivet svigter; langt flere af udenlandsk herkomst burde være i job på de danske arbejdspladser end i dag. Vi mener derfor, at virksomheder, der byder ind på udliciterede offentlige opgaver skal forpligtes til en etnisk og social ansvarlig rekruttering. Men forudsætningen for at være med til at bestemme næste skridt og for at bestemme retningen er, at man som parti søger indflydelse og tør tage ansvar - nogle gange også for de dele, der smager mere bittert. Det har vi gjort, og vi tror på, at det er godt for de berørte mennesker.