Vi skal være ordentlige ved hinanden

Astrup Skoles mange specialelever gør skolen mere rummelig

ASTRUP:”Vi skal være ordentlige ved hinanden, og vi skal alle sammen kunne være her”. Sådan lyder en af de fine målsætninger for Astrup Skole, men at de pæne ord også efterleves i hverdagen, blev tydeligt, da skolen i går fik Nordjyllands Amts årlige handicappris. Inspektør Rita Rydborg siger, at Astrup Skole har lært at være rummelig, og at det ikke mindst er på grund af skolens 30 specialklasseelever - drenge og piger, der døjer med forskellige indlæringsmæssige vanskeligheder. Astrup Skole har i alt 158 elever, så antallet af elever i specialklasse er relativt stort - det svarer til næsten hver femte på skolen. - Når der er så stor brogethed på en skole, så vænner man sig til, at det er virkelighedens verden, og forskellene springer ikke længere i øjnene. - Det er jo almenmenneskeligt, at jo mere man kender til hinanden, i jo højere grad ser man lighed i stedet for forskellighed, siger Rita Rydborg. De to handicappede elever i 5. klasse, Morten Ankerstjerne og Kasper Rønde Kongensgaard, kalder hun to søde børn, der er nemme at omgås. Der er nok nogen i klassen, der bliver drillet, men det er aldrig Morten og Kasper, der står for skud. - Ordet ”spasser” er efterhånden blevet et ord, som børn bruger til at drille hinanden med, men der er aldrig nogen, der bruger det om Kasper og Morten. - Der mærker børnene, at de overskrider en tærskel - og der ville selvfølgelig også blive slået ned på det fra de voksnes side, siger Rita Rydborg. Det har også stor betydning for det gode klima i klassen, at forældrene bakker op om skolen og støtter den tolerante omgangsform, som skolen hylder.