Vi står i valgsituation

I en tilsyneladende fint koordineret indsats uddeler fire Socialdemokrater det, NORDJYSKE betegner som ”S-tæsk til Bornhøft.

Karl Bornhøft

Karl Bornhøft

Kvartetten er Orla Hav, Maibritt Iversen, Thomas Kastrup Larsen og Rasmus Prehn - og sidstnævnte endda på hans sædvanlige lave, personfikserede niveau. Vreden skyldes, at jeg har valgt at bruge min ytringsfrihed til at stille spørgsmål om lægeuddannelsen - og uden at udøve tilstrækkeligt med selvcensur. De fire går ikke ind i substansen af mine spørgsmål, men postulerer, at de skaber tvivl om beslutningen, og som Prehn siger, kan forsinke lægeskolen. Og det er vist at tillægge både mig og mine spørgsmål større vægt, end der er belæg for. Og hvis det var rigtigt! Så er beslutningsgrundlaget da vist for skrøbeligt. Nu er det heldigvis sådan, at det ikke kan forsinke lægeskolen – for den har vi allerede på Aalborg Sygehus i samarbejde med Aarhus Universitet. En etablering, som er sket efter et stort forarbejde og pres fra bl.a. Orla Hav og undertegnede. Det betyder, at vi faktisk allerede nu har læger - der har taget en del af deres uddannelse her og fungerer i det Nordjyske Sygehusvæsen. Vi har altså både professorer og lektorer ved Aalborg som underviser og forsker. Og jeg synes, de har gjort det godt - for det er uddannede speciallæger til patientbehandlingen, som vi har mangel på. De fire bebrejder mig, at det er alt for sent at stille disse spørgsmål, og at jeg har haft masser af tid hertil. Nu har jeg faktisk stillet spørgsmål tidligere, men har fra bl.a. Videnskabsministeren fået det svar, at han ville afvente det fulde materiale fra akkrediteringsrådet. Og i dag, torsdag, har jeg fra sundhedsministeren fået det svar, at jeg spørger for tidligt. Så da det ikke er mig menneskeligt muligt, at finde et tidspunkt mellem Socialdemokraterne mener det er for sent, og ministrene mener det er for tidligt – bliver jeg nødt til at spørge, når jeg har behov herfor. Rådmand Mai-Britt Iversen mener måske lidt billigt, at rekrutteringsproblemet burde jeg have løst, medens jeg var sundhedsudvalgsformand. Alle der har indsigt i området ved, at baggrunden for den store speciallægemangel bunder i Bertel Haarders beskæring af indtaget på lægeuddannelsen i begyndelsen af firserne. Og i sin iver for at kaste med sten, har rådmanden da vist glemt, at Orla Hav står i samme glasbutik. Vi lavede faktisk mange rekrutterings tiltag, og brugte masser af energi og tid på bl.a. at få etableret den nuværende lægeuddannelse, som har hjulpet os i Nordjylland i dag til at bevare et specialiseret behandlingstilbud, vi ikke selv har patientunderlag for. Baggrunden for, at der kunne etableres en universitets status i Aalborg, og dermed sikres et højt fagligt behandlingsniveau og uddannelse, skyldes et samarbejde mellem det gamle Aarhus og Nordjyllands Amt samt Aarhus Universitet. Det har altid været sådan, at samarbejde bestod i, at alle parter leverer noget til det fælles projekt. Nordjylland leverede patientunderlag i den store universitetssammenhæng, og praktikpladser på især Aalborg Sygehus. Aarhus Amt og Universitet leverede samarbejde på afdelingsniveau og i en vis udstrækning også patienter. Derfor tror jeg heller ikke, vi skal gøre os selv bedre, end vi er. Trækker vi vores del i samarbejdet, er det forventeligt at andre gør det samme. Ville vi ikke gøre det samme, hvis det var omvendt? I dag er det sådan, at region Nordjylland står med dårligere kort på hånden end det gamle Amt. Her burde de fire måske have rettet deres kritik mod Regeringen og DF, der med strukturreformen har skabt en lille region på ca. 600.000 mennesker - der ikke har et befolkningsmæssigt underlag for et højt specialiseret sygehusvæsen til de nordjyske patienter. Vi er således, modsat tidlige, i den situation, at vi er fuldstændigt afhængige af den nye Region Midtjylland, der med sine 1,3 mio. indbyggere er en mastodont. Kort sagt står vi i en valgsituation. Vi skal ikke vælge, om vi skal have lægeuddannelsen, men vi skal vælge om den rigtige vej fremover er en selvstændig under Aalborg Universitet – eller om vi skal fortsætte med en udbygning af den nuværende lægeuddannelse på Aalborg Sygehus, der er i gang. Jeg mener, at man meningsfyldt kan argumentere for begge løsninger. Derimod synes jeg ikke, det er rimeligt, at gøre denne debat til et spørgsmål om, at nogen er bedre nordjyder end andre. Vi vil alle det bedste for Region Nordjylland. Og det er såmænd bare derfor, jeg har spurgt sundhedsministeren, hvordan han fremtidigt vil sikre Aalborg Sygehus det nuværende antal højtspecialiserede funktioner, hvis samarbejdet med Århus Universitetshospital ophører – så vores patienter også fremover er sikret behandling i Nordjylland.