Vi stiller ikke tal op på helt samme måde, Jack jensen

REGNING:En kommentar til Jack Jensens læserbrev 17. december i NORDJYSKE. Min motivation for at skrive læserbrevet i NORDJYSKE 14 december var at fortælle, at afskedigelsen af fem faste, uddannede lærere får betydning for kvaliteten af undervisningen, og det mener jeg stadig. Det centrale spørgsmål i vores debat er nu spørgsmålet om hvor mange undervisningslektioner, der forsvinder, hvor de forsvinder hen, og hvorfor. Nu skal man være varsom med at begive sig ud i en debat på tal, for de er som bekendt taknemlige, og har det nogle gange med at ændre sig. De kan også, hvis man stiller dem op på en bestemt måde, være med til at underbygge det signal, man gerne vil sende. Og vi to stiller dem ikke op på helt samme måde.. Trods det, vover jeg alligevel et nyt forsøg: Skolernes forventninger til årets økonomiske slutfacit, og hermed også antallet af forventede lærerafskedigelser, har i perioden fra august og til nu bevæget sig fra et nul op til et stort tal(!), for så her sidst på året at bevæge sig nedad igen, hvilket bl.a. skyldes de tillægsbevillinger, som du nævner byrådet har givet. Med de oplysninger, jeg har lige nu, er forventningen for det samlede skolevæsen - idet jeg afrunder til hele tal - at der skal afskediges tre af skolernes faste lærere for at afvikle underskuddet for i år samt "opbygge lidt kapital!, så man ikke løber ind i de samme økonomiske problemer igen til næste år. De lektioner, disse tre lærere læser, forsvinder helt. Hertil kommer afskedigelse af to faste, uddannede lærere som følge af, at vikardækningen laves om. Disse lektioner forsvinder fra de faste, uddannede lærere, og overtages fremover af ikke læreruddannede vikarer. Endelig afskediges en lærer som følge af, at det er besluttet, at undervisningen af de to-sprogede elever bortfalder. Med hensyn til lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal synes vi at være enige. Du regner bare i klokketimer, hvor jeg regner i lektioner á 45 minutter. Lærerne underviser, som du ganske rigtigt skriver, i 700 timer om året, hvilket omregnet til lektioner á 45 minutter giver 933 lektioner. Jeg har ikke lavet en slåfejl i min udregning, men blot afrundet 933 lektioner til 900 lektioner. Efter at have "mødt" dig i vores læserbrevsdebat får jeg lyst til at møde dig "live". Du kunne jo invitere mig til en "skolesnak" på Rådhuset, hvis du synes. Det vil jeg gerne. Måske vil det vise sig, at vi er mere enige, end vi går og tror.