Lokalpolitik

- Vi tænker på de små firmaer

Varmeværk skal ikke være stor jordbesidder, siger Børge Olsen

SKØRPING:Det er ikke mindst borgmester Børge Olsen (S), der er imod, at Skørping Fjernvarmeværk får lov at købe hele restarealet på 5,8 hektar i industrikvarteret Skørping Nord. I søndagsavisen udtalte næstformanden i fjernvarmeværket, Erik Bejder, at Skørping Kommune med dette oplæg til forhandling "tilsyneladende er en modspiller". Varmeværket skal ifølge Skørping Kommune selv sørge for at opføre et nyt værk i Skørping Nord senest i 2008. Så slipper man nemlig af med et stort varmeværk i bymidten i Skørping, og at man undgår også, at varmeværket som ellers planlagt bygger nyt på den såkaldte Thor-grund ved jernbanen. Den grund er kommunen til gengæld interesseret i at overtage i forbindelse med, at varmeværket køber kommunal industrijord. Varmeværksbestyrelsen synes selv, at den har gjort, hvad den kunne for at tage hensyn til de offentlige interesser, når den nu fremlægger et forslag om at bygge solfangeranlæg som supplement til det nye flisfyrede varmeværk og samle det hele i industrikvarteret. Solfangerne kræver dog så megen plads, at værket har bedt om at købe alle de tilbageværende 5,8 hektar. Men borgmester Børge Olsen vil ikke være med til at sælge al erhvervsjorden til varmeværket: - Så har vi stort set ikke noget at tilbyde en virksomhed, der mangler jord. Og det er ikke mindst de små virksomheder, vi tænker på. For eksempel en håndværksmester, der ikke uden videre kan få lov at opføre en hal ude på landet. Så sent som forleden var der en tømrer, der var interesseret i et stykke jord. Det skal altså ikke være fjernvarmeværket, der skal være den store jordbesidder i Skørping! Viceborgmester Niels Jørgen Nielsen (UP) mener, at det er en helt forfejlet politik: - Nu kommer vi snart sammen med to industrikommuner, så der bliver masser af muligheder. De små håndværksmestre kan jo også bare tage til Terndrup. Men hvorfor skulle der pludselig blive så stor interesse for industriområdet i Skørping, når det har ligget der i 15 år uden at blive solgt, siger Niels Jørgen Nielsen, som først og fremmest er interesseret i, at Thor-grunden sikres til offentlige formål: - Vi har brug for den grund rent planlægningsmæssigt, så vi får et sted til parkeringsarealer for tunge køretøjer, når vi om kort tid skal til at bygge handicapboliger i Skørping Centret. Der er også brug for bedre parkeringspladser til pendlerne og til brugerne af KulturStationen. Derfor har vi brug for, at der kommer skub i varmeværkets udflytning. Ikke, at planerne bliver blokeret, fordi borgmesteren har truffet en beslutning og derefter ikke vil flytte sig en meter, siger Niels Jørgen Nielsen, som også er forarget over, at Venstre har bakket borgmesteren op i økonomiudvalg og byråd.