EMNER

Vi tager gerne en runde til om parkeringen

"P-AFGIFT:" Læserbrevene mod Deltids-skawbo-Foreningens forslag om nemmere parkeringsregler for fastboende og deltidsborgere i Skagen by i sommermånederne fortsætter. Da debatten fortsat primært handler om, at deltidsskagboer er nogle "som har råd til at købe hus i Skagen, men ikke vil være med til at betale parkeringsafgift", og at vi med vores forslag viser "ringe forståelse for de problemer som fastboende har" vil jeg gerne sige, at hvis det er skagboers konklusion på vores lille forslag, så ønsker vi ikke at fastholde forslaget. Til orientering for NORDJYSKE læsere, så handler sagen i al sin enkelthed om, at Deltids-Skawbo-Foreningen, modtog et forslag fra et medlem, om vi ikke ville foreslå kommunen en ændring af parkeringsreglerne i sommermånederne - f.eks. en parkeringslicens. Vi sendte derfor et brev til kommunen, hvor vi opfordrede til at undersøge om der efter samme mønster som f.eks. i andre danske byer, kunne indføres parkeringskort, som man kan placere i bilen, når man handler m.m. - I vores brev skrev vi, at dette forslag er fremsat for at skabe nemhed, men kunne kobles med en helt eller delvis fritagelse af parkeringsafgift for heltidsskagboer og deltidsskagboer. Ordet gratis har i øvrigt ikke været nævnt. Vi har erkendt fra starten, at Skagen jo skal ha' penge i kassen, og hvis vi skal betale stort set det samme beløb for sådan et parkeringskort, som at parkere en udregnet passende tid, så var der ingen problemer med det. Det vigtigste var en smart løsning. Når læserbreve kun fokuserer på gratisprincippet, og kommer med udlæg om, at vi faktisk ikke vil være med til at betale for Skagens forsatte eksistens, og fremsætter udsagn om, at vor forening ikke forstår Skagens særlige situation, så må jeg sige, at det kan vi selvfølgelig ikke leve med. Hvis tolkningen af vores forslag risikerer, at forholdet mellem heltids- og deltidsskagboer lider skade, så vil vi kontakte Skagen Tekniske forvaltning, og meddele, at vi trækker forslaget tilbage. Til sidst vil jeg minde om foreningens formål, som bl.a. er at være en aktiv medspiller til fremme af erhvervs- og kulturlivet i Skagen Kommune, og at hjælpe med fund raising inden for erhverv og kultur, og være med til at præge Skagens udvikling - herunder foreslå nye muligheder til gavn for heltids- og deltidsskagboer. Foreningens over 250 medlemmer ønsker at bakke op om disse mål.