Vi tager os af arbejderen

Svar til David Christensen, som (10.8.) spørger hvem der tager sig af arbejderen.

Det gør vi selvfølgelig, og dette i det omfang som vores medlemmer ønsker vi skal gøre det. Du skriver, at vi støtter arbejdsgiveren, fordi vi desværre måtte sige til dig, at i den overenskomst, du arbejder under, er der ikke indrømmet frihed for at søge nyt arbejde. I nogle overenskomster er der indrømmet frihed til netop at søge andet arbejde og gå til jobsamtaler samt frihed til andre ting, men det skal altid planlægges sådan, at både arbejdsgiver og arbejdstager tilgodeses. At dette desværre ikke er tilfældet i den overenskomst du arbejder under, er selvfølgelig irriterende når man lige står midt i det. Jeg skal derfor love dig, at afdelingen vil fremsætte et sådant forslag til næste overenskomst-forhandling. (som i øvrigt begyndes i år) Du kan også selv fremsætte det ved at indsende det skriftligt til afdelingen Om den kommer igennem vil jeg selvfølgelig ikke love, men det er da et forsøg værd. I øvrigt er det sådan, at forhandlingerne omkring de nye overenskomster og reglerne heri bliver forhandlet af et forhandlingsudvalg bestående af folk som dig ude fra arbejdspladserne, så måske har problemet ikke tidligere været stort nok, siden hverken du eller nogle af dine kollegaer inden for netop den overenskomst har fremsat forslaget. Du skriver samtidigt at de erfarne fagforeninger (håber du her mener 3F) er alt for kompromissøgende, her kan jeg kun sige, at vi igennem de forskellige overenskomster områder sammen med arbejdsgiveren har aftalt nogle spilleregler som gælder både den ene og den anden vej. Og så kan vi desværre ikke råde dig eller andre til at overtræde disse regler, havde vi sagt at du bare kunne gå og din arbejdsgiver havde fyret dig for at forlade arbejdspladsen havde vi haft en meget dårlig sag. Og så havde du måske bagefter sagt at vi havde rådgivet dig forkert. Det er sådan at når man har rådgivningsansvar som vi har, bliver vi nogle gange nødt til at sige noget andet end det medlemmerne ønsker at høre. Sluttelig er jeg glad for at høre det alligevel gik godt for dig, og du fik dit nye job. Og du kan være ganske rolig, David, om ti år varetager vi stadigvæk arbejderens interesse, og dette i den ånd som vores medlemmer igennem de demokratiske nedsat forhandlingsudvalg ønsker vi skal gøre det (og uden de behøver at bede bøn).

Forsiden