- Vi undres

Som ansatte på Flauenskjold skole har vi fulgt udviklingen i debatten vedr. ny skolestruktur.

I de seneste forslag er det bl.a. foreslået at flytte 4.-6. klasse til overbygningsskolerne fra de såkaldte "små skoler". Vi undres. V i har en skole, hvor klassekvotienten er 17,25 hvilket placerer os præcis i midten, blandt kommunens 13 skoler og endda højere end 3 af overbygningsskolerne, der kategoriseres som "store skoler." Børnetallet i Flauenskjold-området er de næste 5 år stabilt, og vi kan dermed forvente, at kvotienten vil kunne opretholdes. Men vi går ind under kategorien "de små skoler." Vi undres. Vi har en skole, hvor normeringen - antal elever pr. lærer - placerer os i midten blandt kommunens 13 skoler, endda over midten, når man medregner specialundervisningen. Vi har en skole, hvor gennemsnitsprisen for undervisning pr. elev inkl. specialundervisning er 43.499 kr., hvilket gør os billigere end 5 af kommunes andre skoler, herunder også nogle af "de store". Men alle små skoler omtales altid under ét som dyre skoler. Flytter man børnene for at spare? En flytning af børn fra Flauenskjold skole til modtagerskolen, er en flytning, der betyder, at prisen pr. elev bliver højere. Desuden får nogle 9-årige børn en transporttid på op til 80 min. Vi undres. Vi har en rummelig skole, hvor mange diagnosebørn er velintegrerede. Vi tror, at nærhed, skolestørrelse og en fornuftig klassekvotient er en del af forklaringen. Hvad vil en stor skole og en høj klassekvotient betyde for disse børn? Hvad vil det koste, hvis de ikke kan rummes? Hvor er besparelsen? Vi undres. Vi møder stor opbakning fra forældregruppen og har et godt og udvidet samarbejde med de øvrige institutioner i landsbyordningen. Skal et velfungerende lokalsamfund i et af kommunens yderområder igen rammes? Vi undres. Hvad er det man sparer ved at skære drastisk ned på Flauenskjold skole? Økonomisk? Menneskeligt? Vi er både rentable og har kvalitet. Skal der ændres på dette? Vi undres.