Vi vælger selv

TRAFIKSPRING:I VVM-redegørelsen står der på side 66. at: "Etablering af en større kapacitet på vejnettet over Limfjorden vil betyde, at det samlede turantal stiger som følge af forbedret fremkommelighed, f.eks. fordi man bliver mere tilbøjelig til at gennemføre turen i bil, at man sjældent vælger at arbejde hjemme osv.". Dette bliver så kaldt trafikspring, og her er vi så ved et af kerneforholdene i hele debatten om ekstra linjeføringer eller ej. Det siger sig selv, at jo mere man bygger veje, desto mere bliver bilen taget i brug, og det i enhver sammenhæng, om det så er den korte tur til supermarkedet, den lokale forening eller for at besøge kammeraten, som bor lige ovre på den anden side af Limfjordsbroen. Vi kunne også vælge at spare på køreturene, arbejde lidt mere hjemme, køre flere sammen, tage bussen, toget eller cyklen. Vi vælger selv, men vi ved, at vi kommer til at ødelægge alt for meget af det, der giver mennesker livskvalitet, hvis vi beslutter os for en vestlig linjeføring.