Vi venter gerne på en rigtig skattereform

Regeringen arbejder målrettet på at præsentere, hvad den selv betegner som en skattereform inden udgangen af denne uge. Rammen for reformen er otte milliarder kroner, som alle skal nyde godt af. De fire milliarder kroner skal gå til lettelser af skatten for de lavestlønnede, mens de sidste fire skal gå til lettelse af mellemskatten. Det skulle give alle lidt mere i lønningsposen hver måned. Både Venstre og især de Konservative lovede forud for seneste valg, at de prioriterede skattelettelser højt, og det er disse løfter til vælgerne, man nu er i færd med at opfylde. Det kan imidlertid undre, at regeringen har et sådant kissejav med at få gennemført skattelettelser, der for den enkelte skatteyder formentlig beløber sig til op mod maksimalt 200 kroner om måneden. Med den beløbsramme, der er tale om, og med udsigten til, at en "reform" i værste fald kan medføre, at skattelettelserne finansieres ved blandt andet nedskæringer i den offentlige sektor og dermed i serviceniveau, er der grund til, at man i de to regeringspartier tænker sig lidt bedre om. For det første er betegnelsen reform nok en mild overdrivelse. Der er når alt kommer til alt højst tale om en justering af det nuværende skattesystem. For det andet er det, der er brug for, ikke justeringer. Der er netop brug for en reform i ordets bogstavelige forstand. Så længe danske skatteydere betaler op mod 70 øre i skat af den sidst tjente krone er det her, der er brug for en indsats. Konsekvensen af det nuværende skattesystem er - desværre - at motivationen til at yde en ekstra indsats ikke er til stede. Ikke nødvendigvis fordi viljen ikke er der, men fordi den økonomiske motivation og dermed gevinst er alt for lille i forhold til den frihed, der afgives. Regeringen vil gøre sig selv og alle skatteydere en tjeneste ved mere strukturelt at se på skattesystemet. Og give sig god tid dertil, så resultatet virkelig bliver en reform, der både tilgodeser de lavestlønnede, men som også øger motivationen for at tjene ekstra hos den meget store del af befolkningen, der i dag befinder sig i gruppen af topskattebetalere. Om det så har som konsekvens, at der går et år ekstra, før en reform kan sættes i værk, gør knap så meget. Vi venter gerne.