Lokalpolitik

Vi venter påudstrakt hånd

På trods af, at Det Radikale Venstres politiske leder, Marianne Jelved gang på gang har afvist statsminister Anders Fogh Rasmussens påstand om, at de radikale amts-og kommunalbestyrelsesmedlemmer bakker op om regeringens og Dansk Folkepartis aftale om kommunalreformen, så fortsætter statsministeren med at fremture med sin påstand.

Derfor finder jeg anledning til at bekræfte Marianne Jelveds oplysning om, at under en håndfuld af Det Radikale Venstres amts- og byrådsmedlemmer i hele landet, bakker op om regeringens forslag til kommunalreformen. Der er således meget tæt ved 100 pct. opbakning til den radikale Folketingsgruppe i denne sag. Derfor bør statsministeren høre op med på usaglig vis at påstå det modsatte. Statsministeren bør i stedet gøre op med sig selv, om han er interesseret i at imødekomme Det Radikale Venstre på centrale områder, for at få bredere politisk tilslutning til Kommunalreformen. Jeg er helt sikker på, at den nye radikale 16 mands gruppe i Folketinget vil gå konstruktivt ind i behandlingen af de mange lovforslag, der nu fremsættes af regeringen, med henblik på at opnå væsentlig imødekommelse for at tage medansvar. Men der skal jo så også være tale om reel imødekommelse bl.a. i retning af, at der lægges flere miljø-og sociale opgaver ud til regionerne. Spørgsmålet om regionernes ret til at udskrive skat, bør heller ikke være færdigdiskuteret endnu. Hvis ikke Det Radikale Venstre kan opnå væsentlig imødekommelse. som Socialdemokraterne med stor sikkerhed også vil nikke ja til. Hvorfor skulle vi så tage medansvar? Statsministeren ved godt, at Det Radikale Venstre hverken i spørgsmålet om Kommunalreformen eller andre sager, vil være gummistempel for regeringens snævre bindinger til Dansk Folkeparti. Vi radikale venter på den udstrakte hånd, og det skal ikke være en tom hånd fra statsministeren, før vi tror han mener alvorligt, at der kan forhandles om ændringer i regeringens og Dansk Folkepartis aftale, om kommunalreformen. Vi venter i spænding!