Vi venter stadig på minister

Vi venter stadig på, at Connie Hedegaard skal træde i karakter som miljøminister og vise, at hun til forskel fra forgængeren ikke nøjes med masser af kønne ord, men også kan demonstrere nødvendig aktiv handling.

Forurening 21. september 2004 22:12
Det gælder blandt andet noget så vigtigt som vort drikkevand, der er alvorligt truet. I amterne er vi i fuld gang med at lave planer for indsatsen, som skal beskytte drikkevandet, men det risikerer at slå fejl. Årsagen er, at pengene i puljen til såkaldt miljøvenlig jordbrugsdrift langt fra strækker til at dække behovet. 310 millioner havde regeringen sat af til formålet i år, men ansøgningerne lød på 1,4 milliarder eller ca. fem gange så meget. Det betyder, at kun 1000 af de 4000 ansøgere får del i puljen. Uden kompensation bliver det svært at overbevise landmændene om, at det er en god idé at værne om naturen i områder med beholdninger af rent vand og miljøet i det hele taget. Problemet rammer f.eks. planen for en aktiv indsats for at beskytte drikkevandet i Boulstrup syd for Odder, hvilket er den første af omkring 60 planer, der skal dække en stor del af amtet. Vi har desuden udpeget 14.300 hektar i oplandet til Mariager Fjord som et Særligt Følsomt Landbrugsområde. Det hænger sammen med, at målinger og beregninger for fjorden har vist, at tilførslen af næringsstoffer er årsagen til fjordens sårbare tilstand rent miljømæssigt. Tilførslen fra landmændenes marker skal reduceres for at sikre et bedre vandmiljø i Danmarks smukkeste fjord. Ved at indgå aftaler om miljø-venligt jordbrug kan der hentes et væsentligt bidrag til at få realiseret den plan, som Århus og Nordjyllands amter har lavet i fællesskab. Men der er altså ikke penge til at få sat ekstra skub i tingene, hvilket er pokkers ærgerligt, når en del landmænd viser positiv vilje til at være med i arbejdet. Sidst i august fandt fødevareminister Hans Christian Schmidt åbenbart 98 millioner kroner til miljøvenligt landbrug. Og det er jo godt nok; for så slipper man for at pløje "natur-arealer" op i denne omgang. Men det er skidt, at endnu færre penge er til rådighed de kommende år. Bevillingerne er nemlig skåret ned til omkring en tredjedel af, hvad de er i år. I 2005 er der således afsat ca. 130 millioner kroner, og herefter falder beløbet yderligere til ca. 110 millioner kroner i 2006 og 2007. Det er helt uholdbart i betragtning af, at det står skidt til med det rene drikkevand i Danmark. 100.000 mennesker drikker hver dag beskidt vand fra deres egen vandhane – uden at vide det. På landsplan viser undersøgelsen, at 2/3 af landets 71.000 små private vandboringer er forurenede med sprøjtegifte, bakterier eller for mange næringsstoffer. Kommunerne skal sørge for at få styr på situationen, men det vil tage tid, fordi de private brønde kun skal tjekkes hvert femte år. De uheldige familier må selv klare problemerne, efter at regeringen har nedlagt Vandfonden, som gav tilskud til husstande, der var kommet i klemme med deres vandforsyning. Det kan ofte være en kostbar historie at hente rent drikkevand langt borte. Vi har al mulig grund til at passe på det rene vand i undergrunden og dermed de friske dråber i hanen. En undersøgelse fra 2003 viste det alarmerende resultat, at vi kun har halvt så meget rent drikkevand i Danmark, som vi ellers har regnet med. Derfor kan Connie Hedegaard ikke bare lade stå til og vente med at gøre noget til Finanslov 2006!
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...