Ungdomsuddannelser

Vi venter stadig på VK

I foråret fremsatte Socialdemokratiet et beslutningsforslag om at sikre landets studerende, elever og lærlinge rabat på togrejser.

Desværre sendte regeringen, som med så mange andre konstruktive tiltag, forslaget til syltning, med en lunken begrundelse om, at de venter på et udspil fra regeringens takstkommission. Er du mellem 16 og 26 år, kan du købe et DSB-Wildcard, det giver indehaveren 25 til 50 pct. rabat på togrejser i Danmark. Det er en rigtig god ordning, der gør det billigt for unge at køre med tog i Danmark. Men ordningen er aldersbegrænset i stedet for, at fungere som en rabat for elever og studerende. Derfor er der mange studerende, elever og lærlinge, der ikke får glæde af ordningen, mens andre, der har mindre behov fordi de tjener en god løn, får rabat. Efter tre forespørgsler i Folketingssalen samt en deputation fra Danske Studerendes Fællesråd er problemstillingen endelig ved at gå op for regeringen. Gennemsnitsalderen for færdiggørelse af studiet for henholdsvis en professionsbachelor og universitetskandidat er ca. 30 år. Endvidere får vi heldigvis flere og flere voksenlærlinge. Wildcardordningen kommer derfor ikke en meget stor del af de unge under uddannelse til gode, da SU’en for en studerende på 27 år ikke er højere end for en på 25 år. Derfor virker DSB’s opdeling helt urimelig. Særligt når man tager i betragtning, at mange 25 årige er færdiguddannede, og tjener en god løn. Denne gruppe har ikke brug for rabatten. Konkret betyder ordningen, at en studerende fra Aalborg med forældre i Holstebro, når han fylder 26 år, skal betale 350 kroner for en returbillet i stedet for 175 kroner, hvilket betyder meget, når man er på SU. DSB forsvarer sig med, at ordningen er nemmere at administrere, når alder er det eneste parameter. Denne undskyldning er simpelthen ikke god nok. Studierabat er udbredt mange andre steder. Faktisk har konkurrenten i busselskabet Abildskou, der bl.a. kører Aalborg-København, rabat til elever og studerende. Der er derfor ingen grund til, at DSB ikke kan gøre det samme. Mange af de studerende på de lange og mellemlange uddannelser kommer fra udkantsområderne i Danmark. Disse studerende har meget brug for Wildcardordningen, når de vil besøge familie og venner fra deres hjemegn. Det kan for mig at se ikke være rimeligt, at man som studerende får sværere ved at få råd til at besøge sine forældre bare fordi man er fyldt 26 år. Venstre gjorde, i forbindelse med forslagsdiskussionen, det meget klart, at de studerende kan stole på Venstre. Vi venter stadig på, at Venstre holder ord, og giver de studerende billigere togrejser.