- Vi vil have grønt flag

Bakkeskolen arbejder hen imod bedre miljø

Indskolingen på Bakkeskolen har emneuge i denne uge - målet er et grønt miljøflag. Alle eleverne i indskolingen arbejder hårdt og energisk og fordyber sig i studiet af planter og dyr.

Indskolingen på Bakkeskolen har emneuge i denne uge - målet er et grønt miljøflag. Alle eleverne i indskolingen arbejder hårdt og energisk og fordyber sig i studiet af planter og dyr.

I denne uge er der emneuge på Bakkeskolen i Skarp Salling. Indskolingen, det vil sige børnehaveklasse til 3. klasse, tager de første skridt mod at Bakkeskolen kan flage med det grønne flag fra skoleåret 2009. Det grønne flag viser at skolen har arbejdet med temaer indenfor miljø og bæredygtighed, har inddraget lokalsamfundet i arbejdet, og forbedret miljøforholdene på skolen. Indskolingen har valgt temaet ”Naturen omkring skolen” og arbejder i ugens løb med at identificere skoleområdets dyre og planteliv samt fremstille fuglefoderbrætter og plante insektplanter så et fremtidigt mylder af insekt- og fugleliv sikres. Det er meningen, at der til foråret skal arbejdes videre med at indrette redekasser til sang- og rovfugle, flagermus og meget andet. Alle eleverne i indskolingen arbejdet hårdt og energisk og fordyber sig i studiet af planter og dyr.