Voldtægt

Vi vil have højere straffe

USA:Det overrasker mig ikke, at Beth Grothe Nielsen ikke er tilhænger af højere straffe (NORDJYSKE 22.7.). Det er ikke første gang, at Beth Grothe Nielsen taler de kriminelles sag og synes, jeg glemmer ofrene. Jeg ville imidlertid ønske, at hun havde ret på et punkt, nemlig at Venstre, Konservative og Socialdemokraterne rent faktisk dansede efter DF's pibe på det retspolitiske område, for så ville vi have langt strengere straffe i dag, end tilfældet er. Men sådan er det desværre ikke. De begrænsede forhøjelser af strafferammerne, som V, K og S er gået med til, har ikke haft tilstrækkelig effekt, idet domstolene ikke har benyttet muligheden for at hæve straffene – og både V, K og S afviser konsekvent DF's forslag om minimumsstraffe for f.eks. voldtægt, pædofili og andre grove forbrydelser. Beth Grothe Nielsen mener ikke, straf virker. Der er imidlertid erfaringsmæssigt bevis for det modsatte. Den udvikling mod mindre kriminalitet, som USA har været inde i de seneste 10 år, er sket som konsekvens af markante strafskærpelser og ekstra politiindsats – derfor sidder mange naturligvis bag tremmer i USA – men til gengæld kan de jo ikke røve, voldtage og myrde. I New York indførte man under borgmester Rudy Giuliani en nultolerancepolitik over for kriminelle, der fik kriminaliteten til at styrtdykke i byen. I 1980’erne kunne man ikke bevæge sig rundt i Harlem eller i visse dele af East Side, Manhattan – nu er New York en af USA's mest fredelige byer – takket være nultolerance. Beth Grothe Nielsen tror tilsyneladende, at USA er et kriminalitetsmekka. Faktum er, at kriminaliteten i mange svenske byer er større, end den er i USA. Faktum er, at risikoen for at blive voldtaget er større i Sverige, end den er i USA. Faktum er også, at London er en farligere by at opholde sig i end Los Angeles og New York. Hvorfor? Fordi man i USA har skruet bissen på over for de kriminelle. Beth Grothe Nielsens hele tankegang illustreres klart, når hun fremstiller en strafferamme på 40 års fængsel for pædofile overgreb som værende alt, alt for høj. Jeg mener ikke, at 40 år for gang på gang at have voldtaget et eller flere børn under særligt grusomme omstændigheder er for meget. Bliver man buret inde i 40 år, overfalder man i hvert fald ikke børn så længe. For DF's vedkommende kan jeg love, at vi vil fortsætte kampen for at få forhøjet strafferammerne og indført minimumsstraffe, uanset at vi for tiden ikke har opbakning hertil hos V, K eller S. I mange år havde vi heller ikke opbakning til at stramme udlændingepolitikken. Den opbakning kom. Jeg er overbevist om, at opbakningen til en strammere retspolitik også kommer.