Handicappede

Vi vil have velfærd og service for pengene

LÆSERBREV

En af hensigterne med kommunalreformen og sammenlægningen af kommunerne var, at opnå nogle stordriftsfordele. Det burde have betydet, at Hjørring Kommune allerede nu skulle have fået betydelige gevinster gennem en effektivisering af administrationen, til gavn for kommunens borgere. Men virkeligheden er, at flere og flere borgere oplever, at de render panden mod en mur, på grund af langsommelig og utilstrækkelig sagsbehandling. Kommunens ringe økonomi betyder, at borgerne ofte mødes af nedskæringer, underbemanding og lappeløsninger. Og det er desværre ofte de svageste, dvs. de ældre, de handicappede og børnene det går ud over. Efter sammenlægningen valgte man fra politikerside at placere Teknisk Forvaltning i Hirtshals og Ældre & Handicap i Vrå, fordi man rystede på hænderne, og ikke turde tage skridtet fuldt ud. Det ser ud som om, at politikerne tænkte, at man på den måde kunne kompensere de små kommuner en lille smule, og dermed imødegå eventuel kritik og ballade. Men det betyder, at vi har nogle uhensigtsmæssigt høje udgifter til administration. Og borgerne i Hirtshals og Vrå får jo ikke mere service af, at have disse forvaltninger liggende lokalt! Når Føtex flytter ud af Codanhus til næste år, bør det nye byråd tage initiativ til, at få samlet hele kommunens administration i Hjørring. For så er det på tide, at politikerne viser at de deres ansvar bevidst og gør det nødvendige, dvs. gennemfører sammenlægningen, som den burde have været fra begyndelsen. Det kan være godt nok med en skatteforhøjelse, men det er ikke tilstrækkeligt til at sikre en ny moderne storkommune en solid økonomi, således at den kan levere den service og de velfærdsydelser, som borgerne har krav på. Vi må også se at få ophævet de gamle kommunegrænser og få ryddet op!