Vi vil helst undgå at låse døren

- Vi vil hellere være omkring de demente, siger ældrechef

FREDERIKSHAVN:Ældrechef Hanne Bjørnlund har stor forståelse for Ældre Sagens og formand Bengt Olsens bekymring for, at de ældre demente finder på at forcere de lukkede døre og løbe udenfor, hvor de kan komme ud for al landsens ulykker. Og måske blive så konfuse, at de ikke kan finde tilbage til deres hjem - på plejehjemmet. - Jeg kan sagtens forstå bekymringen. Det er fuldstændig korrekt, at man ser demente gå hjemmefra, hvilket er ulykkeligt. Og loven er et dilemma - men vi skal nu engang holde loven. Mit bud på at løse problemet er, at man skal tilrettelægge plejen, så de ældre ikke bliver ladt alene, siger Hanne Bjørnlund. Dette kan løses på flere måder. - Allerførst skal man skaffe sig en grundig viden om, hvordan de demente agerer. Herefter skal man så tilrettelægge aktiviteter, så man i videst muligt omfang undgår de situationer, hvor de ældre lukker døren op og går ud. Og så skal man selvfølgelig organisere hverdagen på en måde, så den demente lærer det hus, han eller hun bor i at kende nøje, så man opnår tryghed. Og med "huset, vi bor i", mener jeg den skærmede enhed, de demente bor i, siger Hanne Bjørnlund. Hun synes, at Bengt Olsens præsenterer et spændende forslag. - Vi arbejder hele tiden på at forebygge, at de demente forlader hjemmet, men uden at låse døren - som loven foreskriver. Hanne Bjørnlund er imidlertid ikke i tvivl om, hvad hun mener er det allerbedste. - Selv om der kommer en ny lov, hvor det blev tilladt at låse døren for de demente, så ville vi alligevel arbejde på at give en pleje og en omsorg, hvor det ikke er nødvendigt at låse døren. For vi ønsker selvfølgelig, at der skal være personale til at tage vare på og drage omsorg for de demente, siger Hanne Bjørnlund.