- Vi vil høres i god tid

Der har været for lidt dialog mellem politikere og skolebestyrelser, der nu er vært ved et februarmøde

FREDERIKSHAVN:Det seneste dialogmøde mellem skolebestyrelser og børne- og ungdomsudvalget var reelt ikke et dialogmøde. Politikerne fik mulighed for at orientere, men parterne er enige om, at udbyttet var meget begrænset. Bodil Bolding er formand for skolebestyrelsen på Ørnevejens Skole, og hun har på vegne at de fleste af de 22 bestyrelser inviteret udvalget til et nyt møde den 7. februar. - Jeg er enig i, at den hidtidige mødeform ikke har været dialogskabende. Derfor kommer vi gerne til mødet, fortæller formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF). - Vi mener, at skolebestyrelserne skal inddrages mest muligt i udviklingen af kommunens skoler. Hvis dialogmøder ikke tilrettelægges, så bestyrelserne kan komme til orde på en meningsfuld måde, opfatter vi det som spild af tid, skriver Bodil Bolding i brevet til politikerne. - Det giver ikke mening, at vi i skolebestyrelserne skal forholde os til budgettet en uge, før det vedtages. Skolebestyrelserne vil ikke fungere som en demokratisk legitimering, med mindre vi kan opnå en reel debat, hedder det videre. Formændene ønsker, at skolebestyrelserne inddrages meget mere i fremtiden. Paul Rode Andersen erkender, at det ikke var et godt møde, der blev holdt i august i Arena Nord. Til stede var op mod syv medlemmer fra hver af de 22 skolebestyrelser foruden skoleledere. Det var alt for mange. - Jeg er enig i, at skolebestyrelserne bør inddrages i for eksempel budgetdebatten på et tidligere tidspunkt. Jeg håber, vi kan få talt tingene igennem og finde en form, som forældrebestyrelserne kan være tilfredse med, udtaler Paul Rode Andersen. På mødet den 7. februar ønsker skolebestyrelserne at drøfte bestyrelsernes konkrete ønsker til budgettet for 2009 samt at finde modeller for det fremtidige samarbejde,

Forsiden