Vi vil ikke overses

Hvad i alverden bilder hr. Mogens Lykketoft sig ind?

Tror han virkelig, om vi (desværre) fik en socialdemokratisk ledet regering, at den så bare kan holde andre partier, f.eks. DF, uden for indflydelse. Tror M.L., at man bare kan overse alle andre stemmer end netop socialdemokraternes? Alle partier er valgt, fordi de har fået et vist antal stemmer. Det bør respekteres, også af Mogens Lykketoft.