Vi vil ikke være forsøgskaniner

Ditlev Engel fra Vestas er bekymret - meget bekymret. Danmarks rolle som "fuldskalalaboratorium" for omstilling til vedvarende energi er bragt i fare af forslaget om en 20 dB-grænsen for lavfrekvent støj. Det skriver han i et brev af 29. juni 2011 til daværende miljøminister Karen Ellemann.

Vestas' analyser viser nemlig, "at de mest økonomiske møller, 3 MW-klassen, med de nye regler vil blive hårdt ramt. Dette gælder især i det åbne landskab, hvor lavfrekvent støj i fremtiden kan komme til at diktere og øge afstandskravene til naboerne, for op mod halvdelen af de projekter, vi allerede nu kender til over de kommende to-tre år", forlyder det i brevet. Ditlev Engel frygter, at de foreslåede danske regler for lavfrekvent støj skal brede sig til en lang række af Vestas' andre vindmarkeder. Han synes helt at overse, at mange lande har haft regler for lavfrekvent støj i årevis, såsom Sverige, Holland, Tyskland, Polen og Japan. Man skal vist have en Engels tålmodighed for at bære over med Ditlev Engels ukendskab til egne markeder. Eller er det en Engels forsøg på at manipulere ministeren? "Fuldskalalaboratorium"? Smager det ikke lidt af totalitær planøkonomi? Nok ikke for Ditlev Engel. Men det meste af befolkningen vil nok opfatte det sådan. Og naboerne til mastodontmøllerne på land vil sikkert ikke udvise en Engels tålmodighed ved udsigten til at skulle være forsøgskaniner resten af deres liv. De vil kæmpe imod at få forringet deres livskvalitet og sundhed, deres privatliv og ejendomsværdi. De vil kæmpe imod den uhellige alliance mellem vindmøllekapital, administration og folketing. De vil kæmpe for deres frihed og mod den uhellige alliances hovmod og vindmølleindustriens grådighed. Vi har nemlig fået nok af den totalitære Engel. Vi vil ikke være forsøgskaniner i vindmølleindustriens fuldskalalaboratorium. Mastodontmøllerne skal ud på havet. Vi vil have et frit Danmark!