EMNER

Vi vil ikke vente længere

Af DSB"s interne avis, DSB I dag, fremgår det, at vi først kan regne med nye togskinner på strækningen til Hjørring i 2009.

Vi skal endda vente endnu længere, før vi får fornyet skinnerne hele vejen til Frederikshavn, nemlig til 2013. At Banedanmark tilsyneladende først vil prioritere Nordjylland om flere år virker ganske besynderligt. Banedanmark ønsker nemlig at skifte skinner på en række andre strækninger langt tidligere, selvom skinnerne her er yngre. Denne sommer har med uhyggelig tydelighed vist, at landets togskinner og signaler er urimeligt forældede. Togpassagererne har lidt under helt urimelige forsinkelser. Værst er det dog gået ud over Nordjylland, hvor skinnerne er absolut ældst. Derfor bør investeringerne i nye skinner og signaler fremskyndes generelt, men i Nordjylland i særdeleshed. Det Danske samfund har allerede budgetteret med, at pengene skal bruges. Hvorfor så ikke fremrykke disse investeringer, så skinnerne skiftes hurtigst muligt? Den danske stat har så stærk en likviditet, at det aldrig kan blive et problem at fremrykke disse investeringer. På den måde kan vi hurtigere få genoprettet en tålelig situation for vore passagerer. Og i Nordjylland vil vi udover igen at få intercitytog hele vejen til Frederikshavn, kunne få det samme sikkerhedssystem Automatisk Togkontrol, som i resten af landet. Endelig vil vi få mulighed for at udvide nærbanen, hvis vi ønsker det. Jeg synes ikke, der er nogen rimelighed i, at vi nordjyder skal vente længere end andre – heller ikke på toget.