Retspolitik

Vi vil kæmpe for det lokale politi

Borgmesterkandidat Lokallisten POLITI: Den lokale forankring af politiet skal ikke opgives i effektivitetens navn. Det er Lokallistens klare holdning til den kommende politireform. Og står det til os, skal kommunalbestyrelsen i Ny Hjørring Kommune kæmpe for, at den bebudede nedlæggelse af Hjørring Politikreds ikke kommer til at betyde, at Hjørring-området drænes for politi. Justitsminister Lene Espersen har afsluttet sin høring om Visionsudvalgets oplæg til en voldsom centralisering af politiet. Ministeren har ikke indbudt de enkelte kommuner til høringen. Kun Kommunernes Landsforening. Vi mener ikke, KL kan repræsentere Hjørring i den sag. Nogle kommuner har på eget initiativ reageret. Vi synes også, ministeren bør høre Hjørrings mening, inden hun skriver sit lovforslag færdig. Lokallisten har en klar holdning til, hvad der bedst for Hjørring. Nemlig at vi beholder vores politikreds. Vi ønsker et politi, der har rod i lokalsamfundet. Som har viden om og forståelse for, hvad der rører sig blandt de mennesker, som de selv færdes sammen med til daglig. Vi er ikke imod, at politiets organisation og teknologi moderniseres. Men vi ønsker udvikling, ikke afvikling i Hjørring. Og det skal politireformen respektere.