Vi vil også have en superskole i nordbyen

Debatten om den nye Frydenstrandskole fortsætter.

Så blev der for første gang i hele den her proces truffet en fornuftig beslutning - en beslutning, der giver mening. Det er en fornøjelse at se, at det er lykkes at få åbnet politikernes øjne for de fakta, der ligger lige for. Fladstrand skole er indstillet til at være den blivende skole. Der opfordres til at den udbygges, så den i løbet af to år kan rumme alle elever fra Abildgård og Fladstrand og se det er et godt udgangspunkt for den nye Frydenstrandskole. Hvis ovenstående vedtages i byrådet på det ekstraordinære byrådsmøde d. 12. maj, så er grundstenen til en plan lagt. En plan for hvor vores børn skal have deres skolegang, hvordan deres skolevej skal være og forhåbentlig også en plan for hvordan strukturen skal være indtil den nye skole står klar til brug. Nu hvor vi er nået så langt, at det første skridt til den blivende skole er taget af politikerne, så håber jeg, at de også kan se, at der ikke er noget formål med at splitte velfungerende, eksisterende klasser op og flytte 250 børn en relativ kort periode. Eller for den sags skyld lade kommende 0. klasser, som skal starte i skole om under en måned, påbegynde deres skolegang på en skole, der står til lukning. Et godt skoleforløb bunder i en tryg og god skolestart og det har I muligheden for at give vores børn nu. Samtidig med at I sikrer overholdelsen af søskendeprincippet. Det er en win-win situation! Det er nu Frydenstrandskolen skal gøres klar, det er muligt at der bliver en udgift ved det, men udgiften vil aldrig blive i samme størrelsesorden, som den nye superskole, der skal bygges i midtbyen og jeg er af den klare opfattelse, at eleverne her i nordbyen, som hører til Frydenstrandskolen, fortjener samme optimale forhold. Det får de ikke ved at man breder dem ud på to matrikler, hvoraf den ene er renoveret for en del penge og hvor den anden, i rapporten, der er udarbejdet, betegnes som nedslidt. Lad os hurtigst muligt få samlet gruppen af børn fra Fladstrand og Abildgaard samt det kompetente personale på den blivende skole, så vi kan få vores egen superskole i nordbyen. Det er nu, der skal tages beslutninger, der tilgodeser både børn og personale fra begge skoler. Hvis økonomien ikke pt. er til tilbygninger, så kunne man vel under den fælles ledelse beholde eleverne på deres nuværende skole indtil de kunne rummes under samme tag, men stadig bibeholde den besparelse, som Arthur Corneliussen, har udtalt vil være den samme uanset om man deler vandret eller lodret. For første gang siden midten af marts måned er jeg optimistisk og har tiltro til at de rigtige beslutninger nu træffes. Respekt for at man har valgt et ekstraordinært byrådsmøde allerede i næste uge, så vi kan få noget ro omkring den her sag.