Aalborg

Vi vil selv bestemme farten

Projekt Spar på Farten delvist opgivet

AALBORG:Udstyr, der overvåger, om man holder sig inden for fartbegrænsningerne? Nej tak. Sådan er holdningen hos næsten alle nordjyder, og derfor opgiver Aalborg Universitet nu at undersøge, om ændrede hastighedsvaner giver færre trafikuheld. Folkene bag projekt Spar på Farten kan simpelthen ikke skaffe tilstrækkeligt med forsøgspersoner. Aalborg Universitet søsatte i foråret 2006 projektet Spar på Farten sammen med Top Danmark og Nordjyllands Amt. Målet var at lade 300 unge køre med specialudviklet it-udstyr i tre år og så se, hvordan det påvirkede deres fart og antallet af uheld. Udstyret advarer med en stemme, når man overskrider fartgrænserne. Men trods muligheden for at spare flere tusinde kroner på bilforsikringen meldte kun 50 ud af 11.000 unge nordjyske bilejere sig til forsøget. Efterfølgende blev aldersgrænsen hævet til 27 år, og siden er den fjernet helt. - Men de ældre bilister står heller ikke i kø, fortæller trafikforsker Harry Lahrmann, Aalborg Universitet. Han oplever, at den helt store barriere er at skulle opgive friheden til at overtræde hastighedsgrænsen. - Det gælder også pæne, ældre borgere. Jeg har også spurgt min omgangskreds, beretter trafikforskeren. For tiden kører omkring 100 nordjyske forsøgspersoner rundt med it-udstyret og deltager i forsøget med Intelligent Farttilpasning. Og inden for de nærmeste par uger vil projekt Spar på Farten henvende sig til yderligere 100 nordjyder. Selv om Harry Lahrmann har opgivet at få forsøgspersoner nok til at sige noget om sammenhængen mellem hastighed og antal uheld, vil forsøget nemlig stadig kunne give interessante resultater omkring, hvor hurtigt vi kører.