EMNER

Viasat-kanaler til afstemning

Fjerritslev Antenneforening indkalder til ekstra generalforsamling.

Selv om mange af de 71 fremmødte på generalforsamlingen i Fjerritslev Antenneforening med nogen skepsis og dystre miner modtog deres stemmesedler og indtog deres pladser, fik generalforsamlingen et roligt forløb. Den store prisstigning og pludselige ændringer i Family Mix pakken fra Canal Digital gav anledning til, at der mand og mand imellem blev skumlet lidt omkring bordene. Men der blev ikke tale om noget stormløb hverken mod bestyrelsen eller Canal Digital, der efter nogens mening var den store skurk i forhold til de prisstigningerne og især fravalg af TV2 News. Canal Digital fik selvfølgelig nogle knubbede ord med på vejen, men kritikken blev på sober vis imødegået af Canal Digitals projektchef, Jesper Kjelgaard, der ikke lagde skjul på, at det er rigtig træls og irriterende, at man umiddelbart efter indgåelse af aftalen med Fjerritslev Antenneforening skulle løbe ind i så store prisstigninger fra udbyderne, at ændringerne havde været nødvendige. Det var specielt Viasats priser på de tre kanaler Kanal 3, 3+ og 3 Puls, der var årsagen. - Det er ikke fordi i skal have ondt af os, men vi tjener 0 kroner på Viasat, sagde Jesper Kjeldgaard, Derudover har prisen for TV2 News nået en sådan højde, at Canal Digital indtil videre har opgivet at få fornyet aftale med TV2 om denne kanal. Jesper Kjeldgaard kunne dog oplyse, at der fortsat pågår forhandlinger med TV2, men kunne ikke nærmere oplyse eller konkretisere om forhandlingernes forløb. Til de medlemmmer, der har indgået kontrakt, hvor News er tilvalgt, sagde Jesper Kjelgaard, at det er korrekt, at grundlaget er ændret, og Canal Digital dermed havde brudt aftalen. Jesper Kjeldgaard tilbød, at man her og nu kan melde fra og dermed være løst af bindingsperioden, der for de flestes vedkommende er gældende til udgangen af april. Under denne diskussion kunne Birgit Kaa, formand for antenneforeningen, oplyse, at bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling 25. marts med et enkelt punkt på dagsordenen, nemlig afstemning om medlemmerne ønsker at beholde Viasatskanalerne Kanal 3, 3+ og 3Puls. Årsagen til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling er, at der ikke forud for den ordinære generalforsamling var meldt ud, at et sådan forslag kunne komme på tale. Derfor mente bestyrelsen, at det må være rimeligt, at alle medlemmer får mulighed for at deltale i en sådan afstemning. Hvis den ekstraordinære generalforsamling fravælgerViasatkanalerne, vil det betyde en reduktion på 100 kroner månedligt på Family Mix pakken.