Viceborgmester slår hælene i

- Leverandører skal forpligtes til at levere til alle ældre, der ønsker det, mener ErlingThomsen (S)

SÆBY:Viceborgmester Erling Thomsen (S) er kommet på kollissionskurs med sin kolleger i Sæby Byråds økonomiudvalg. Dermed er der lagt op til debat, når Sæby Byråd skal træffe afgørelse om, hvordan det frie valg af madservice til ældre skal fungere i praksis. - Når kommunerne nu af regeringen har fået pålagt at skulle indføre frit-valgs-ordninger, skal der også reelt være tale om frit valg. Derfor har jeg i økonomiudvalget slået hælene i og taget forbehold over for forslaget til frit valg af leverandør af madservice, siger Erling Thomsen. Efter at Sæby Kommune har indført frit valg for brugere af praktisk og personlig hjælp, hvor brugerne kan vælge mellem private leverandører og kommunen til at at udføre de ydelser, de er visiteret til, kommer turen nu madserviceområdet. Forslag I den forbindelse har kommunens socialforvaltning i samarbejde med konsulentfirmaet Connector udarbejdet forslag til et godkendelsesdokument med pris og kvalitetskrav til leverandører af madservice. Kravene til pris og kvalitet svarer til kommunens nuværende serviceniveau og til lovgivningens krav. Desuden er prisberegningerne godkendt af Kommunernes Revision. Forslaget til godkendelsesdokument har været forelagt ældreområdets ledergruppe, sikkerheds- og samarbejdsudvalget for socialområdet samt Ældrerådet. Det førte ikke til kommentarer. Herefter har socialudvalget med anbefaling sendt sagen videre til byrådet via økonomiudvalget - dog med den ændring, at ordningen indrettes således, at leverandørerne får mulighed for at levere i et eller flere af hjemmeplejedistrikterne. Forbehold Efter at have behandlet sagen på to møder har et flertal i økonomiudvalget på et møde, hvortil borgmester Folmer Hansen (V) havde sendt afbud, besluttet at anbefale godkendelsdokumentet og tidsplan for fritvalgordningen for madservice. Men det skete uden Erling Thomsens stemme. - Jeg tog forbehold, fordi jeg ønsker at fastholde princippet om, at alle leverandører skal kunne levere mad i hele kommunen, siger Eling Thomsen. - Jeg er bestemt ikke særlig begejstret for fritvalgordningen, men når den nu er indført, bør det i hvert fald være sådan, at det frie valg gælder for de ældre og ikke alene for leverandørerne. Det bør være sådan, at de ældre selv skal kunne bestemme, hvem de vil have maden leveret fra. Leverandørerne skal ikke selv kunne bestemme i hvilke områder, de vil levere, men være klar til at levere til alle, der ønsker det, uanset bopæl. Ordningen indføres ikke af hensyn til aktørerne, men for de ældre, der ønsker af være med i madserviceordningen, understreger viceborgmesteren.