Litteratur

Viden er forståelse

BØGER Nils Sandahl: Islams ansigter En dansk turist ville være et elendigt vidne i lad os sige en japansk retssag. Hvorfor? Jo, for en europæer ligner folk fra Asien nemlig hinanden. De ser bare alle sammen så "japanske" ud. Det fremmedartede gør dem ens. Men lever man blandt de fremmede i længere tid, forsvinder problemet. Når man kender nogen, skelner man dem let fra de andre. Langsomt udvikles ens syn, og pludselig er de alle sammen forskellige. Det er denne problemstilling, vi nu kan udforske uden overhovedet at rejse. Zoomer man ind på den danske offentligheds forhold til landets næststørste religion, er det tydeligt, at mange ser på dem som på japanere. Dvs. islam er fremmedartet og underlig, og vi synes, at alle muslimer ligner hinanden. Vi kan ikke skelne klart endnu, for vi ved for lidt. Vejen frem er konkret. Man skal lære enkeltmennesker at kende, så åbner forskellene sig. Et ansigt vækker interesse, nysgerrighed og fortrolighed. Når vi begynder at forstå en individuel troende, opøves i det skjulte en generel evne til at skelne mellem alle dem, man troede var ens. Den foreliggende bog er derfor et overmåde nyttigt redskab i rette tid. Vi møder seks ansigter på mennesker, der tilhører islam. De taler med hver sin stemme om deres tro og bevidner derved bredden i islams udtryksformer. Der er sunni og shia, mystiker og realist, konservativ og reformvenlig udgave af en og samme religion. Ved at høre på de enkelte bliver man generelt klogere. En anden nyttig side ved bogen er de koncise baggrundsoplysninger, der gives til hver interviewpersons religiøse retning. Dertil kommer et fakta-afsnit om islam i Danmark, relevant, klart og med ordentlig dokumentation. Forfatteren er økonom og journalist og bruger sine uddannelser godt. Først og fremmest er han nysgerrig på grænsen til det videbegærlige. Han stiller ingen fordomme op, som kan spærre for de andres ansigter. Tværtimod er han yderst modtagelig og i stand til at formidle sine indtryk. Sproget er godt, dog med en til tider anstrengende brug af punktummer. På steder, hvor det hakker meningen op. I lutter små led. Uden nogen virkelig god begrundelse. På engelsk ville man måske kalde bogen en "primer", en første læsebog for den, der vil sætte sig ind i danske muslimers forhold og tro. Måske er alle læsere ikke helt så åbne som bogen her, men i så fald ville de efter læsningen have højnet niveauet for deres kritik, og så var meget allerede nået. Hans Gregersen kultur@nordjyske.dk Nils Sandahl: Islams ansigter. 176 sider, 225,- kr. Tiderne Skifter