Viden ikke nok

I de seneste 10 år er påstanden om, at vi er gået fra et industrisamfund til et videnssamfund blevet sagt til det uendelige.

SAMFUND:I de seneste 10 år er påstanden om, at vi er gået fra et industrisamfund til et videnssamfund blevet sagt til det uendelige. Argumentet skulle være, at nu drejer det sig om at have viden og ikke produktion. At viden er blevet globaliseret og at den derfor kan sælges til højst bydende, hvor som helst i verden. Taberne i videnssamfundet er de gamle industriarbejdere, der er bundet af at producere nogle varer i et bestemt sted. De kan ikke sælge deres viden et eller andet sted i verden, og hvis deres produktion bliver for dyr, og deres fabrik lukker, er de på den. Vinderne er dem, som kan formidle deres verden på et internationalt tilgængelig sprog, helst engelsk og som derfor kan sælge sin værdi uanset konjunkturerne i et land. Jeg har hele tiden været uenig i påstanden om, at vi skulle befinde os i et videnssamfund. Jeg har fulgt disse påstande siden 1980’erne, først under navne som postmoderne, postmaterielle og nu videnssamfund. Ideen har nogenlunde været den samme. At viden uden produktion skulle nu have en værdi modsat under industrialiseringen. For mig har hele påstanden været udtryk for ønsketænkningen hos dem, der er kommet med den, og da disse mennesker har stor indflydelse i de vestlige samfund har de været gode til at sælge den videre. Når man følger den nuværende økonomiske krise kan man godt se, hvem der har haft gavn af påstanden om videnssamfundet. Her tænker jeg på ejendomshandlere, der sælger huse uden reel værdi. IT-folk som sælger software uden fysisk væren. Aktieanalytikere, som kan påstå, at en masse aktier har en fantastisk høj værdi, selv om der ikke ligger noget fysisk bag denne værdi. Alle disse bobler, som er bristet det sidste års tid, er opstået, fordi folk har troet, at viden uden produktion eller materiel værdi har haft værdi. Nu viser det sig, at det har den ikke. Nu skal det ikke forstås sådan, at jeg ikke tillægger viden stor værdi. Jeg er selv sælger af værdi, fordi jeg er lærer, men jeg ved godt, at hvis jeg ikke producerede noget af værdi, i mit tilfælde elever, var min viden for samfundet nyttesløs. Viden er utrolig vigtig, og hvis vi ikke satser på uddannelse, og viden vil Danmark hurtigt blive et fattigt samfund. Men det er ikke viden i sig selv, som skaber rigdommene, det gør den produktion som viden skaber. Men sådan var det også i stenalderen, i landbrugssamfundet, i industrisamfundet, og sådan er det stadig. Jeg håber, at vi kan få den erkendelse ud af disse krisetider, at vi stadig befinder os i industrisamfundet, og at der skal være en materiel værdi bag en viden eller idé. Sådan som det altid har været.