Miljø

Viden om møllestøj forsinket

Forskere venter på målinger, der skal indgå i rapport, politikerne skal bruge

NORDJYLLAND:De nordjyske kommuner er parat til at gå videre med det planlægningsarbejde, der skal afgøre placeringen af ny kæmpevindmøller, der kan blive over 125 meter høje. Foreløbig vil Thisted Kommune dog vente på nærmere undersøgelser af, hvor stort støjproblemet kan være. Men Thisted og andre kommuner kan komme til at vente længe. Det er professor Henrik Møller på Aalborg Universitet, der står for forskningsprojektet vedrørende støj fra vindmøller. Det vil vare mindst et år før han kan fremlægge et resultat. Planen var egentlig, at undersøgelserne på Aalborg Universitet skulle have været afsluttet i november sidste år, men Henrik Møller har ikke modtaget de nødvendige målinger fra firmaet Delta, der bl.a. arbejder med akustik og støjmålinger. Henrik Møller er ikke tilfreds med situationen, hvor han kun har modtaget målinger fra det der svarer til halvanden mølle. I alt skulle der efter planen være målinger fra en håndfuld møller. – Før vi får de sidste målinger, kan vi ikke komme videre. Arbejdet fra Delta har ikke levet op til vores forventninger. Det er Delta, der er projektleder på hele projektet. De skal levere målingerne, og vi skal lave lytteforsøgene, siger Henrik Møller. Diskussionen vedrørende støj drejer sig især om såkaldt lavfrekvent støj. Det er et problem, som vindmøllebranchen ikke har lagt den store vægt på. Her siger Henrik Møller: – Jeg bryder mig ikke om at konkludere på midtvejsresultater, men det ser ud til, at der er et problem med lavfrekvent støj. Delta har i en rapport, som firmaet lavede i foråret nedtonet problemet med lavfrekvent støj. Det problem og det, at Delta er medlem af organisationen Vindmølleindustrien, bekymrer folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF). Over for miljøminister Troels Lund Poulsen (V) peger han på, at det er en virksomhed med interesser i vindmølleindustrien, der skal lave støjmålingerne. I et skriftligt spørgsmål til ministeren rejser Morten Messerschmidt spørgsmålet om, hvorvidt der kan være et habilitetsmæssigt problem for Delta.