Aalborg

Videnscenter for beton hædret

} NORDJYLLAND: Det nordjyske Center for Betonuddannelse har netop fået Byggeriets Uddannelsespris. Uddannelsesprisen - der blev uddelt for første gang nogensinde af DanskByggeri - gives til personer, virksomheder eller institutioner, der har ydet en særlig og nyskabende indsats på uddannelsesområdet. Center for Betonuddannelse er et resultat af et samarbejde, der begyndte i 2003. Her besluttede AMU Nordjyllands KompetenceCenter for Byggeri, Aalborg Universitet, Aalborg tekniske skole/Nordjyllands Erhvervsakademi og Aalborg Portland A/S at samle deres forskellige ekspertiser inden for beton i det landsdækkende videncenter. -hj