EMNER

Videnskabelig kommune

Med det formål at gøre flere børn og unge interesserede i naturvidenskab og teknologi har skoleafdelingen i Rebild kommune sagt ja til at deltage i et projekt Science Kommune, som foreslået af Dansk Naturvidenskabsformidling.

Også skolelederne er interesserede i projektet. En Science Kommune er en kommune med en strategi for udvikling af naturfagsområdet, der spiller sammen med kommunens strategi for erhvervsudvikling.