Børnemishandling

Videoafhøring førte til anholdelse

Det var en videoafhøring af den nu 10-årige pige, der førte til, at politiet torsdag eftermiddag slog til, og anholdt fire mænd inden for familiekredsen, for seksuelle krænkelser.

-Det er simpelthen en skrækkelig sag, siger kommunaldirektør i Brønderslev Kommune Søren Steensen til NORDJYSKE. Foto: Jeppe Holm Andreassen

-Det er simpelthen en skrækkelig sag, siger kommunaldirektør i Brønderslev Kommune Søren Steensen til NORDJYSKE. Foto: Jeppe Holm Andreassen

-Det er simpelthen en skrækkelig sag, siger kommunaldirektør i Brønderslev Kommune Søren Steensen til NORDJYSKE. Han fortæller at pigen for to et halvt år siden blev fjernet fra forældrene og anbragt i familiepleje i Brønderslev Kommune. Frivillig anbringelse Der var ifølge NORDJYSKE's oplysninger tale om en frivillig anbringelse, idet pigen ikke trivedes i sin familie. - Gennem de to et halvt år har pigen opbygget stor tillid til de plejeforældre, hun er anbragt hos, og hun fortalte i efteråret om sine oplevelser, og hun gentog sin beretning over for en sagsbehandler ved Brønderslev Kommune, som hun også havde tillid til, fortæller Søren Steensen. Brønderslev Kommune indgav i efteråret politianmeldelse på baggrund af pigens beretninger. - Der har gennem nogen tid været et tæt forløb mellem kommunen og politiet, der siden har efterforsket sagen. Og torsdag eftermiddag blev videoafhøringen af pigen så gennemført, og her har pigen fortalt meget detaljeret om det, hun var igennem med de fire mænd. Tre forskellige adresser De seksuelle forbrydelser har fundet sted på tre forskellige adresser i og omkring Brønderslev. Søren Steensen mener ikke, at den ny sag kan sammenlignes med Serritslev-sagen, der har optaget sindene i snart to år. - Denne sag er fra før Serritslev-sagen begyndte at rulle, påpeger han. På spørgsmålet om, hvorvidt, der er indført en anden procedure på baggrund af Serritslev-sagen, siger Søren Steensen: - Af Serritslev-sagen har vi lært, at vi ikke længer accepterer, når folk nægter at lukke os ind. Udvalgsformand ikke orienteret Formand for børne- og skoleudvalget, Ole Jespersgaard (S), kender ikke meget til sagen. - Jeg har bedt om en orientering, men den er meget kortfattet, siger han. - Sager af den art håndteres af en snæver kreds af medarbejdere i Brønderslev Kommune, og det er sjældent, at vi politikere informeres om den slags sager. - Jeg har ikke tidligere hørt om sagen. Ej heller, da pigen for to et halvt år siden blev tvangsfjernet.