EMNER

Videre debat spild af tid

De meget borgerlige Carl Frede Haugaard og Lars Nielsen er åbenbart helt uden for pædagogisk rækkevidde (22.1.).

Deres holdning til og viden om Israel og palæstinenserne ligger helt tilbage til tiden, hvor Israel blev oprettet, og de forholder sig slet ikke til situationen i de besatte palæstinensiske områder siden krigen i 1967. Lars Nielsen ved f.eks. ikke, at palæstinenserne i tidligere forhandlinger for længst har anerkendt Israels beståen, og at den realistiske grænse for en ny Palæstina-stat må være den faktiske grænse fra før krigen i 67. Dette er et faktum, der kan bevidnes ved en henvendelse til det danske udenrigsministerium, og det er ikke noget, som en gruppe fanatiske Hamas-folk kan ændre på. I øvrigt er det ikke palæstinenserne, der startede krigene mellem Israel og de arabiske naboer, men det er unægtelig dem, der har lidt hårdt af følgerne heraf. Carl Frede Haugaard afslører sin store uvidenhed om problemet ved bl.a. at påstå, at det store dilemma i konflikten er jødedom og islam. Bortset fra problemet om Jerusalem, som begge parter anser for deres hellige by, så er religionen kun et perifert problem. Det helt store problem er, at Israel ikke vil nøjes med det område, som Vesten og FN forærede denne stat i 1947/48- hen over hovedet af de arabiske naboer og den palæstinensiske befolkning, som boede her. Og oven i ydmygelsen med at være besat af Israel måtte man også tåle den provokatoriske uret at se tusindvis af fanatiske israelske bosættere, som med statens hjælp tilranede sig mere og mere af palæstinensernes jord. At C.F.H. så tillader sig den platte frækhed at antyde, at jeg og Paul Rode Andersen støtter nogle ret få fanatiske Hamas-folks ønsker om at ”smide Israel i havet” viser jo blot, at han endog ikke fatter, hvad andre skriver. I deres forstokkethed afviser ovennævnte – som desværre mange andre den mishandling, palæstinenserne har været ude for fra besættelsesmagtens side, og som kan bevidnes af FN, Røde Kors, Læger Uden Grænser, Red Barnet m.fl. samt de mange frivillige, der har arbejdet eller besøgt området inkl. mig selv – i al beskedenhed. Derfor er al videre debat med L.N. og C.F.H. håbløs og spild af tid og spalteplads.